Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3183

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 13 maart 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen

Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
overheidsapparaat
taalgebruik
regionale verschillen

Chronologie

13/3/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009)
23/3/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3183 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er nog steeds ernstige scheeftrekkingen in de taalverhoudingen in het Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA), zowel in de uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen als in de dienst gevestigd te Ukkel. Deze evenwichtsverstoringen zijn bijna altijd in het nadeel van de Nederlandstaligen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds getroffen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2009 :

De onevenwichten zijn te wijten aan de invoering sinds 10 juni 2006 van twee taalkaders voor het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) (één voor de centrale diensten te Brussel/Ukkel en één voor de uitvoeringsdiensten te Tervuren en Machelen), daar waar vroeger slechts één taalkader bestond voor alle diensten van het CODA en de taalrollen van de effectieven elkaar compenseerden voor het geheel van de drie sites.

De aanwervingen van statutair personeel houden rekening met deze situatie en zijn erop gericht de taalrollen van de effectieven in overeenstemming te brengen met de van kracht zijnde taalkaders. Deze overeenstemming kan slechts bereikt worden over een termijn van meerdere jaren.