Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laruelle Sabine" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Blauwtongziekte" - Verplichte vaccinatie - Einde - Evaluatie - Gunstige effecten van het vaccin - Aanmaak van natuurlijke immuniteit door het vee - Wetenschappelijke studie (5-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-391
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10928
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-5508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5508
Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers (5-5520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5520
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5426
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-316
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-5112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5112
Ambachten - Bakkers - Terugloop van ambachtelijke bakkers - Onderzoek - Beleid (5-5714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5714
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3583)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3583
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4037)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4037
Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen (5-10214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10214
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7298
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6477
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6331
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-934
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-592
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-912
Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDeM) - Werking - Aanwending van middelen (5-2879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2879
Belgische chocolade - Label (5-8008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8008
Belgische musea - Collecties - Opslag - Plaatsprobleem - Oplossing door voorraadvermindering, eigendomsoverdracht, eventuele vernietiging (5-556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-556
Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing (5-1931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1931
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-717
Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing (5-7459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7459
Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) - Tuchtstraffen - Aantallen (5-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2395
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9299
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8294
Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering (5-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2109
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6446
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Participatiefonds - Taalrol werknemers (5-6320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6320
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1961
Bulgarije - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Auditverslag - Lintworm (5-8175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8175
Bulgarije - Import van rundsvlees - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Dollekoeienziekte (BSE) - Controle op dierenmeel (5-8177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8177
Buurtwinkels - Grootwarenhuizen - Verhouding - Effecten - Beleid (5-5549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5549
Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen (5-2828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2828
Compacte fluorescentielampen - Verpakkingen - Bedrieglijke informatie - Test-Aankoop - Studie - Consumentenbescherming - Initiatieven (5-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-241
Controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen - Cijfers (5-7230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7230
Controles op slachthuizen - Inspecties - Infecties - Keuringsprocedures - Stand van zaken (5-7585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7585
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3125
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-4321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4321
Cybercrime - Cyberaanvallen tegen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) - Stand van zaken - Initiatieven en maatregelen (5-8996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8996
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10020
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9904
Cyberdefensieproject - Cyberspionage bij de middenstand, KMO's en zelfstandigen - Maatregelen - Samenwerkingsverbanden (5-8188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8188
De Belgische amendementen op het voorstel om een moratorium op drie neonicotinoÔden in te voeren (Uitzonderingen inzake het verbod op het gebruik van neonicotinoÔden op granen en gewassen die aanlokkelijk zijn voor bijen - Bijensterfte) (5-3544)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-233 COM
p. 18-20 5-233 COM p. 18-20 (PDF)
De Belgische bekrachtiging van de Medicrime-conventie (Strijd tegen namaakgeneesmiddelen) (5-638)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-70
p. 27-28 5-70 p. 27-28 (PDF)
De Belgische interventie in Mali (Militair en humanitair optreden - Door de Belgische regering en de andere Europese regeringen verdedigde beslissingen m.b.t. het toekomstige politieke kader dat nodig is voor een duurzame oplossing van het conflict - Europese gelden) (5-794)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-88
p. 6-7 5-88 p. 6-7 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de loonhandicap voor goederen met een lage technologische component (Zwakke positie van BelgiŽ i.v.m. moeilijk na te maken producten met een hoog gehalte aan onderzoek en innovatie) (5-1077)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 21-22 5-92 COM p. 21-22 (PDF)
De aanbevelingen van het Rekenhof over de faillissementsverzekering (5-1648)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 4-6 5-126 COM p. 4-6 (PDF)
De aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen als politiek mandataris (Verplichte aansluiting voor gemeenteraadsleden zonder stemrecht) (5-3)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-9 COM
p. 30-32 5-9 COM p. 30-32 (PDF)
De aanwerving van een nieuwe directeur voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (5-761)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-71 COM
p. 15-16 5-71 COM p. 15-16 (PDF)
De actie van de topchefs (Invoering van een kassasysteem dat zwartwerk onmogelijk maakt) (5-2523)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-175 COM
p. 4-6 5-175 COM p. 4-6 (PDF)
De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen (5-3796)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3796
De besparingen van Europa op de voedselhulp (Wegvallen van de Europese hulp - Samenwerking met de gewesten) (5-1453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 4-6 5-103 COM p. 4-6 (PDF)
De bevoorrading van de voedselbanken (5-3800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3800
De bevoorrading van de voedselbanken (5-4282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4282
De bevoorrading van de voedselbanken (5-5770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5770
De bijdrage aan de Psychologencommissie (Verhoging van het bedrag - Bestemming) (5-269)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-55 COM
p. 4-6 5-55 COM p. 4-6 (PDF)
De controle op de slachthuizen en het slachten zonder voorafgaande verdoving (5-228)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 23-24 5-19 COM p. 23-24 (PDF)
De controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg (5-8034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8034
De controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa (5-8927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8927
De deelname van president Wade aan de presidentsverkiezingen in Senegal (ControversiŽle kandidatuur - Rechten van de Mens) (5-396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 9-11 5-47 p. 9-11 (PDF)
De diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel (Reglementering van de handel in "klassieke" wapens) (5-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 6-8 5-63 p. 6-8 (PDF)
De elektronische maaltijdcheques (5-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-635
De etikettering van de producten uit de door IsraŽl bezette gebieden (5-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-98
p. 10-11 5-98 p. 10-11 (PDF)
De falende voedselcontroles (door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Boetesysteem ter bestraffing van voedingsbedrijven die zich niet aan de regels houden) (5-4334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 5-8 5-276 COM p. 5-8 (PDF)
De fraude met Belgisch paardenvlees dat niet is geschikt voor consumptie (5-8928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8928
De gebrekkige werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Problemen met de infrastructuur, de inventaris en het personeelsbeleid) (5-237)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 24-28 5-19 COM p. 24-28 (PDF)
De gelijkstelling van de periode van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in het kader van het zelfstandigenpensioen (Meetellen van de vrijgestelde kwartalen voor de berekening van het pensioen) (5-1967)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 4-5 5-138 COM p. 4-5 (PDF)
De genetisch gemodificeerde organismen (5-7467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7467
De geringe toename van het aantal starters (5-146)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-22
p. 14-15 5-22 p. 14-15 (PDF)
De gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland (Besmetting van veevoeder - Europese controles - Belgische voorzorgsmaatregelen) (5-405)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 4-6 5-56 COM p. 4-6 (PDF)
De gevolgen voor de KMO's van het voorstel van Europese richtlijn over de consumentenrechten (5-773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-773
De hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders (Innen, na een faillissement, door de sociale verzekeringsfondsen van alle achterstallige sociale bijdragen bij ťťn van de medeschuldenaars) (5-1765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 8-10 5-126 COM p. 8-10 (PDF)
De hygiŽne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crŤches (5-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7443
De hygiŽne van eetkraampjes op publieke evenementen (5-3373)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 7-10 5-220 COM p. 7-10 (PDF)
De impact van gecoat zaad op de bijenkolonies (Bijensterfte door het gebruik van systemische insecticiden) (5-2128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 6-8 5-138 COM p. 6-8 (PDF)
De impact van gecoat zaad op de bijenkolonies (Pesticiden) (5-2128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 17-20 5-145 COM p. 17-20 (PDF)
De inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer (Als een aannemer werken uitvoert voor rekening van een opdrachtgevend bedrijf, moet dat laatste alvorens een factuur te betalen, nagaan of die aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft bij de Staat - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Onderneming met een afbetalingsplan - Privť-personen) (5-3808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-283 COM
p. 4-6 5-283 COM p. 4-6 (PDF)
De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van bepaalde ondernemingen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen (Inschrijving zonder over de nodige toelatingen te beschikken) (5-1446)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 11-13 5-103 COM p. 11-13 (PDF)
De klimaatsverandering en de gevolgen daarvan op de landbouw en over de voedselzekerheid en de Europese coŲrdinatie ter zake (Europese zaadwetten : risico's van het verlies aan biodiversiteit - Patentrecht) (5-1021)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 7-9 5-82 COM p. 7-9 (PDF)
De kritiek van de Europese Commissie op de werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Bedrijf dat met salmonella besmet melkpoeder naar Rusland uitvoerde - Boete - Andere gevallen) (5-4299)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 5-8 5-276 COM p. 5-8 (PDF)
De kwaliteit van het internationaal paspoort (Productiefout - Geldigheidsduur) (5-405)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 13-14 5-47 p. 13-14 (PDF)
De maatregelen om de regionale standpunten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen (Positionering van BelgiŽ) (5-65)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-15
p. 6-8 5-15 p. 6-8 (PDF)
De massavernietigingswapens en de opvolging van het non-proliferatieverdrag (Modernisering van de kernwapens in BelgiŽ - Nuclearisering van het Midden-Oosten) (5-1135)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-121
p. 10-13 5-121 p. 10-13 (PDF)
De neonicotinoÔde insecticiden (Weerslag op de bijen - Verbod) (5-3049)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 5-7 5-220 COM p. 5-7 (PDF)
De neonicotinoÔden en de bijensterfte (Insecticiden) (5-843)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-91
p. 13-15 5-91 p. 13-15 (PDF)
De nieuwe crisis in Noord-Kivu (Gevechten tussen het geregeld leger en de muitende soldaten van M23 - Slachtingen) (5-555)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-60
p. 5-6 5-60 p. 5-6 (PDF)
De openingsdagen van het Constantin Meunier- en het Wiertzmuseum (5-82)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen,Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-9 COM
p. 27-30 5-9 COM p. 27-30 (PDF)
De organisatie van de BELARE opdrachten in het poolstation Prinses Elisabeth (Beheer van de basis - Polemieken - Kaderovereenkomst met Defensie) (5-1066)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 8-11 5-94 COM p. 8-11 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van Istanbul (inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (5-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha SaÔdi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-139
p. 21-22 5-139 p. 21-22 (PDF)
De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds (5-10555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10555
De reglementering inzake pesticiden (5-2699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2699
De resultaten van de onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis betreffende pesticiden en bestuivende insecten (Sterfte van bijen en andere insecten - Evaluatie van het goedkeuringssysteem van pesticiden) (5-3493)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-233 COM
p. 16-18 5-233 COM p. 16-18 (PDF)
De resultaten van een enquÍte van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergiŽn tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen (Preventieve rol van de boekhouder in de begeleiding van de onderneming) (5-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 5-6 5-63 p. 5-6 (PDF)
De revolte in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Arrestatie van personen die via de sociale media hun mening uitten - Islamisering van de maatschappij) (5-1040)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De samenwerking met de deelstaten inzake economische diplomatie (Exportpromotie en aantrekken van buitenlandse investeringen - Herziening van het diplomatiekepostennetwerk) (5-402)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 11-13 5-47 p. 11-13 (PDF)
De situatie in SyriŽ (Aanhoudend geweld tegen de bevolking - Reactie van BelgiŽ, de EU en de VN-Veiligheidsraad) (5-418)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 14-17 5-47 p. 14-17 (PDF)
De situatie in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Landgenoten in Turkije) (5-1031)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De sperperiode voorafgaand aan de solden (5-713)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-81
p. 13-14 5-81 p. 13-14 (PDF)
De steun aan de voedselbanken (Wegvallen van de Europese hulp - Samenwerking met de gewesten) (5-1412)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 4-6 5-103 COM p. 4-6 (PDF)
De stijging van dodelijke ongevallen en de verkoop van niet-toegelaten alcoholische dranken in tankstations langs de snelweg (5-469)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-50
p. 13-14 5-50 p. 13-14 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte (Steun van de minister - Oplossen van de procedureproblemen met de lokale commissies) (5-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitry Fourny aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-25
p. 11-13 5-25 p. 11-13 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 4-8 5-94 COM p. 4-8 (PDF)
De toekomst van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel (Openstellen van de collecties) (Zie ook vraag om uitleg 5-548) (5-1005)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 6-7 5-82 COM p. 6-7 (PDF)
De toekomst van het Museum voor moderne kunst in Brussel (Tijdelijke sluiting - Ontoereikende zichtbaarheid van het openbaar kunstbezit) (5-548)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 6-8 5-56 COM p. 6-8 (PDF)
De toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's (Toekomst van het onderzoeksprogramma Interuniversitaire Attractiepolen - Onderzoeksprogramma's ter ondersteuning van de besluitvorming - Toekomstvisie op het wetenschapsbeleid) (5-111)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-20
p. 6-8 5-20 p. 6-8 (PDF)
De toestand in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Situatie van de journalisten en de persvrijheid - Toetreding tot de EU) (5-1038)      
  Mondelinge vraag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De toestand van de Nationale Plantentuin (Nood aan een dringende algemene renovatie) (5-390)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 4-6 5-34 COM p. 4-6 (PDF)
De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de ę must carry Ľ (Reglementering die kabelexploitanten verplicht om een aantal TV-zenders door te geven in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Strijdigheid met het Europees recht) (5-691)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-71 COM
p. 12-15 5-71 COM p. 12-15 (PDF)
De verkoop van de Congolese mijnconcessies (Fiscale fraude via belastingparadijzen - Reactie van het IMF) (5-323)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-37
p. 18-21 5-37 p. 18-21 (PDF)
De vermindering van de sociale bijdragen bij aanwervingen in KMO's (Budgettaire implicaties) (5-2431)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-168 COM
p. 6-8 5-168 COM p. 6-8 (PDF)
De voedselbanken (5-5771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5771
De voedselhulp (Belgische voedselbanken) (5-1963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 10-11 5-126 COM p. 10-11 (PDF)
De voedselhygiŽne op publieke evenementen (5-3406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 7-10 5-220 COM p. 7-10 (PDF)
De voedselveiligheid (Fraude met paardenvlees - Giftig veevoeder) (5-885)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-94
p. 7-9 5-94 p. 7-9 (PDF)
De voedselveiligheid en de hygiŽnecontrole bij horecazaken (Keuze bij een overtreding tussen een administratieve boete en een opleiding - Smiley-campagne) (5-2088)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 10-11 5-138 COM p. 10-11 (PDF)
De voedselveiligheid in frituren (en eethuizen voor een snelle hap) (5-4335)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 4-5 5-276 COM p. 4-5 (PDF)
De voedselzekerheid op wereldvlak (Aanbevelingen van de VN over het recht op voedsel gericht aan de leden van de G20 - Speculatie op de voedselprijzen) (5-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 8-10 5-56 COM p. 8-10 (PDF)
De vraag om schadevergoeding vanwege de Belgische Staat in de dioxinezaak ([Niet] indienen van een officiŽle schadeclaim - Zaak van de vetsmelter die dioxines in de voedselketen bracht) (5-4045)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 9-10 5-252 COM p. 9-10 (PDF)
De vrijstelling van de verhoging van de sociale bijdragen (Gevolgen die aan de betaalachterstand van zelfstandigen worden gegeven) (5-1029)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 9-12 5-82 COM p. 9-12 (PDF)
De weigering van IsraŽl om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen (Belgen die lid zijn van het initiatief "Welkom in Palestina") (5-494)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-56
p. 15-17 5-56 p. 15-17 (PDF)
De werking van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel (Taakverdeling tussen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Wetgeving over de successierechten in verband met inbetalinggeving van collecties - Tentoonstellen van de art-nouveaucollecties) (5-1202)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 11-13 5-94 COM p. 11-13 (PDF)
De zelfstandigen in bijberoep (die geen inkomsten aangeven - Berekeningswijze van de sociale bijdragen) (5-3819)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 6-8 5-252 COM p. 6-8 (PDF)
De zorgwekkende evolutie van de universele rechten van de mens in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Schending van de mensenrechten - Islamisering van de maatschappij) (5-1034)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De zwijgplicht voor personeel van federale musea (over mogelijke wantoestanden) (5-1224)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-100 COM
p. 38-40 5-100 COM p. 38-40 (PDF)
Dieren - Doping - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controles - Evaluatie (5-3920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-3920
Dieren - Huis- en gezelschapsdieren - Slachting - Consumptie - Import - Regelgeving (5-5386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5386
Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy (5-2261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2261
Distributiesector - PIEK-project - Doorslaggevende resultaten - Uitbreiding tot kleinere ondernemingen - Eventuele specifieke hulp (5-5669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5669
Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming (5-5499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5499
Droogte - Landbouwers - FinanciŽle gevolgen - Calamiteitenfonds (5-2770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Broers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2770
Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders (5-8399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8399
Eco-landbouw - Belang in het kader van de klimaatverandering - Overleg met de gewesten - Promotie (5-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1741
Een belasting op verkwisting van voedingswaren en een bonus voor het wegschenken (FAO-rapport - Grote voedseldistributeurs) (5-950)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 4-6 5-82 COM p. 4-6 (PDF)
Een mogelijk onverantwoord streng optreden van de voedselinspectie (5-2257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2257
Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn (5-8606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8606
Escherichia coli bacterie - Gevaar - Maatregelen (5-2494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2494
Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging (5-1650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1650
Europese Unie - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging (5-1617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1617
Europese Unie - Eieren - Verbod op legbatterijen - Verlaging van invoerheffingen op eieren - Dierenwelzijnsbeleid (5-7462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7462
Europese Unie - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Subsidies - Verdeling - Bestemmelingen (5-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1192
Europese instellingen - Vergaderingen en toppen - Groot aantal - Nefaste gevolgen voor de naburige handelszaken - Eventuele financiŽle compensaties (5-2082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2082
Exoten - Landbouw - Tuinbouw - Veeteelt - Effecten - Analyse - Beleid (5-3306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3306
Exoten-schildpadden - Hinder - Bestrijding (5-5975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5975
Faillissementen - Aantal - Analyse - Maatregelen (5-5500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5500
Faillissementen - Stijgend aantal - Graydon - Werkloosheid - Preventieve maatregelen (5-6702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6702
Faillissementsverzekering - Overzicht - Mogelijke evoluties (5-9025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9025
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Criteria - Ontbrekende controles door personeelstekort (5-365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-365
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie (5-5409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5409
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie 2012 (5-8086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8086
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles - Missies - Monsternemingen - Inspecties - Cijfers - Resultaten (5-5920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5920
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controleurs - Fraude - Bedrag van de schade - Identificatie - Lijst van erkende controleurs voor verificatie (5-2837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2837
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Schandpaalbeleid - Administratieve lasten - Streek- en ambachtelijke producten (5-835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-835
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Tabakwetgeving - Vragen - Inbreuken - Gevolgen (5-5919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5919
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Babyvoeding - Zuigflessen - Controle (5-5407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5407
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen (5-3772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3772
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen (5-5025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5025
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Horecasector - Gemeenschapskeukens - Voedselveiligheid - Controles - Evolutie (5-5410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5410
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Slachthuizen - Controles - Cijfers - Varkens (5-5411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5411
Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controleopdrachten - Scholen - Balans (5-11208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11208
Federale Overheidsdienst KMO's en Middenstand - Ziektedagen (5-8631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8631
Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik (5-10373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10373
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10817
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw SaÔdi aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2578
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3191
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3212
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5225
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3466
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5229
Federale musea - Nieuwe media - Crossmediale communicatie - Twitter (5-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2364
Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris (5-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2224
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking (5-1437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1437
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8907
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7376
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7049)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7049
Federale wetenschappelijke instellingen - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen (5-1983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1983
Federale wetenschappelijke instellingen - Middelen - Aanwending (5-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1668
Federale wetenschappelijke instellingen in Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen (5-1303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1303
Fraude met de kilometerstand van voertuigen - vzw Car-Pass -Automobielsector - Het niet meedelen van gegevens - Sancties (5-6398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6398
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming (5-3053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3053
Galileo - Werking - Kostprijs (5-3612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3612
Gefailleerde ondernemers - Krediet - Begeleiding door de kredietbemiddelaar - Structurele en praktische commerciŽle problemen die moeten worden opgelost - Participatiefonds - Toegekende bedragen (5-2687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2687
Gefailleerde ondernemers - Toegang tot het krediet - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kredietbemiddelaar (5-6633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6633
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3424
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5227
Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken (5-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1343
Gewasbeschermingsmiddelen - Reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Belgische markt - Hoeveelheid en toxiciteit van de verkochte middelen - Evolutie van het gebruik van fytosanitaire middelen in de landbouw (5-6759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6759
Groeihormonen - Controle - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (5-5901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5901
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7554
Het Europees programma voor voedeslhulp aan de minstbedeelden (Toekomst van de Europese voedselhulp) (5-2551)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-183 COM
p. 4-5 5-183 COM p. 4-5 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers (5-10479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10479
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horecasector - Controles - Alternatieven voor de boetes - Opleiding in hygiŽne - Niet aangegeven horecavestigingen - Redenen (5-2910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2910
Het MIRECA-project (Taskforce Mineral Resources in Central Africa - Illegale uitvoer uit DRC - Zie ook mondelinge vraag 5-1249) (5-1398)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-148
p. 16-17 5-148 p. 16-17 (PDF)
Het aantal horecazaken dat niet aan de normen van het FAVV voldoet (VoedselhygiŽne) (5-59)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-13
p. 12-14 5-13 p. 12-14 (PDF)
Het beleid ten aanzien van SyriŽ (Aanhoudend geweld tegen de bevolking - Reactie van BelgiŽ, de EU en de VN-Veiligheidsraad) (5-414)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 14-17 5-47 p. 14-17 (PDF)
Het gebruik van landmijnen door het Russische leger (in en rond de Krim bij haar interventie in OekraÔne) (5-1376)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-145
p. 7-8 5-145 p. 7-8 (PDF)
Het herbicide glyfosaat (Gevaar voor de gezondheid) (5-976)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-101
p. 11 5-101 p. 11 (PDF)
Het medisch "opsporen" van homoseksuele buitenlanders door Bahrein, Qatar, Koeweit, Oman, Saoedi-ArabiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten (5-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-118
p. 9-11 5-118 p. 9-11 (PDF)
Het naast elkaar bestaan van de Kredietbemiddelaar en de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen (Promotie van krediet aan de KMO's en de zelfstandigen - Kenniscentrum voor financiering van KMO - SOWALFIN - Regionalisering) (5-2403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-168 COM
p. 4-6 5-168 COM p. 4-6 (PDF)
Het niet operationeel zijn van de wet met betrekking tot de pensioenen voor loopbanen van meer dan 45 jaar (Uitblijven van besluiten ter uitvoering van de wet van 11 mei 2003 - Toekennen van het hoogst mogelijke pensioenbedrag - Niet in aanmerking nemen van de jaren na een loopbaan van 45 jaar) (5-1131)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-86 COM
p. 23-25 5-86 COM p. 23-25 (PDF)
Het nieuwe aansluitingssysteem van buitenlandse zelfstandigen uit de Europese Unie (Aanpak van fictieve aansluitingen en schijnzelfstandigen) (5-1299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 9-11 5-103 COM p. 9-11 (PDF)
Het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo (Rol van Rwanda en Oeganda in de rebellie) (5-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-76
p. 8-9 5-76 p. 8-9 (PDF)
Het ongenoegen van de landbouwers betreffende de strengheid van de sanitaire normen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Zie ook schriftelijke vraag 5-10962) (5-1130)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-121
p. 13-15 5-121 p. 13-15 (PDF)
Het pensioen van artsen en van andere vrije beroepen met een lange studieduur (Mogelijkheid om pensioen en arbeid te combineren - Tandartsen, notarissen e.a.) (5-3876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 4-5 5-252 COM p. 4-5 (PDF)
Het register van vervangende ondernemers (Evaluatie) (5-1447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 13-14 5-103 COM p. 13-14 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over een mogelijke militaire interventie in SyriŽ (5-628)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-70
p. 25-27 5-70 p. 25-27 (PDF)
Het statuut van de meewerkende echtgenoot (Verlies van het statuut in geval van een bijkomende activiteit als zelfstandige) (5-463)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-50
p. 11-13 5-50 p. 11-13 (PDF)
Het strenge optreden van de voedselinspectie en de gevolgen voor gratis voedselbedeling voor kansarmen (Houdbaarheidsdatum van eetwaren - Voedselbanken) (5-119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-21
p. 6-8 5-21 p. 6-8 (PDF)
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-3789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3789
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4367
Het verbeteren van het systeem BVBA Starter met een kapitaal van ťťn euro (Evaluatie - Verbetering) (5-2056)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 8-10 5-138 COM p. 8-10 (PDF)
Het verbod op gebruik van de kleurstof 4-MI in cola (5-2087)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 30-31 5-139 COM p. 30-31 (PDF)
Het verbod op pesticides die dodelijk zijn voor bijen (5-1330)      
  Vraag om uitleg van de heer Gťrard Deprez aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 6-9 5-103 COM p. 6-9 (PDF)
Het vervangend ondernemerschap (Wetgevende initiatieven - Schijnzelfstandigheid - Binnenschippers) (5-4904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-290 COM
p. 4-7 5-290 COM p. 4-7 (PDF)
Het voorzien in eigen regulatiemechanismen voor de melkproductie in BelgiŽ (na het einde van de Europese melkquota in 2015) (5-1940)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cťcile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 6-8 5-126 COM p. 6-8 (PDF)
Het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (Sociale en milieuclausules - Oneerlijke concurrentie) (5-898)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-95
p. 15-17 5-95 p. 15-17 (PDF)
Het wapenembargo tegen SyriŽ en de politieke houding ten opzichte van het Syrische conflict (Gevolgen van een versoepeling van het embargo) (5-941)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-98
p. 7-10 5-98 p. 7-10 (PDF)
Het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen (en de overheveling naar de gemeenschappen) (5-3000)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-203 COM
p. 4-5 5-203 COM p. 4-5 (PDF)
Horeca - HygiŽne - Controles (5-2920)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2920
Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken (5-6432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6432
Horeca - Verdwijnen van cafťs - Rookverbod - Andere oorzaken (5-9418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9418
Horeca - Verkoop van bereide maaltijden - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Ongunstige evaluaties - Communicatie van de verslagen (5-6625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6625
Horecasector - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Resultaten - Smileys - Publicatie (5-3667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3667
Horecasector - Rookverbod - Gevolgen - Faillissementen - Cijfers (5-3624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3624
Hormonen in de veeteelt - Onderzoek naar forensische monsters - Vergelijking met de Nederlandse aanpak (5-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2207
Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Detectie - Vervolgingen (5-7712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7712
Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden (5-1286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1286
Houdbaarheidsdatum van producten - Schrapping - Verspilling - Test-Aankoop - Voedselveiligheid (5-5865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5865
Huisartsen - Vennootschappen - Inkomsten (5-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2291
Import - Vlees - ArgentiniŽ - BraziliŽ - Hormonale stoffen (5-3754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3754
Import - Vlees - ArgentiniŽ - BraziliŽ - Hormonale stoffen (5-5024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5024
Import rundsvlees - RoemeniŽ - Auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau - BSE - Gebrek aan controle op dierenmeel als voedsel voor runderen (5-8127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8127
Import van vlees - Vlees dat niet werd gecontroleerd op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) - Controle in de Belgische slachthuizen (5-3101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3101
Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken (5-3871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3871
Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken (5-5026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5026
Inbreuken op de tabakswetgeving - Stand van zaken (5-7591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7591
IndustriŽle hennep - Voordelen - Onderzoek - Teelt (5-2012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2012
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3445
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5228
Internationale Attractiepolen - Middelen - Aanwending (5-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1662
Internet - Producten en diensten - Grensoverschrijdende aankopen - Klachten van consumenten - Frauduleuze praktijken - Europees Centrum voor de Consument - Maatregelen (5-6760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 5-6760
Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht (5-10415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10415
Jubelparkmuseum - Onthaal - Nederlands (5-3769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3769
Kerstmarkten - HygiŽne - Voedselcontroles - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Organisatie - Resultaten - Evaluatie - Beleid (5-5137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5137
Kilometerfraude bij voertuigen - Bestrijding - Vzw Car Pass - Informatie over de kilometerstand - Niet-mededeling door bepaalde vakmensen - Controles - Sancties (5-3134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3134
Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Risicobeheer - Hulp aan bedrijven (5-6561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6561
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (5-5021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5021
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (5-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-60
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Samenwerking met Google - Digitalisering van de archieven - Publieke toegankelijkheid via internet (5-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1986
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Stopzetting van gratis waterbedeling - Zonnewering (5-2740)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2740
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Verdwenen stukken - Verantwoordelijkheid (5-1302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1302
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Museum voor Moderne Kunst - Omvorming tot fin-de-siŤclemuseum - Geldende tarieven - Bezoekersaantal (5-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dťsir aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1840
Kunstwerken - Claims van landen van oorsprong - Beleid van BelgiŽ (5-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1119
Landbouwsector - Ontwikkeling - Omzet - SubsidiŽring - Gewestelijke verschillen (5-1679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1679
Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Cijfers eventuele verkoop van collectiestukken - Controle (5-3016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3016
Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ (5-641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-641
Meewerkende echtgenoot - Cijfergegevens - Mini-statuut - Maxi-statuut (5-9104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9104
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-3756)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3756
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-4038)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4038
Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving (5-10512)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10512
Musea - Neushoorndiefstallen - Preventie - Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (5-3112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3112
Musea voor Kunst en Geschiedenis - Aanwervingen - Procedures - Klachten (5-678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-678
Nachtwinkels - Voedselcontroles - Stand van zaken (5-9332)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9332
Nachtwinkels - Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid - Controles - Evolutie waarschuwingen en verbaliseringen - Toekomstig beleid (5-6790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6790
Nationale Plantentuin van Meise - Personeelsplan en taalkader - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Raad van State - Advies (5-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-553
Nationale onderzoeksprogramma's - Middelen - Aanwending (5-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1666
Notaris - Pensioen (5-2896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2896
Notaris - Pensioen (5-4915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4915
Notarissen - Sociale Zekerheid - Bijdragen (5-2018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2018
OekraÔne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven (5-8393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8393
Ondernemerschap bij jongeren - Onderzoek - Aantrekkelijkheid - Maatregelen (5-6570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6570
Ondernemerschapsgraad - Ondernemingsgeest - Bevordering - Plan "KMO's en zelfstandigen 2012" (5-6413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6413
Onderwijs - Taalregeling - Toepassing (5-2979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2979
Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Bijhouden van een register door antiekhandelaars - Controle (5-511)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-511
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8357
Overdracht van ondernemingen - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kost - Rol van Sowacess en Sowalfin - Toename van initiatieven - Verwarring bij de ondernemers - Gewestbevoegdheid (5-6631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6631
Overheid - Band met het bedrijfsleven - Deontologie en transparantie - Voorkomen van belangenvermenging (5-1458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1458
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7573
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-437
Paarden, pony's en ezels - Verplichte registratie - Controle (5-1401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1401
Paardenvlees - Zwendel - Duistere praktijken van een handelaar uit de streek van Neufch‚teau - Gezondheidsboekje van het paard - Fraude - Beveiliging - Maatregelen (5-8302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8302
Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5799
Participatiefonds - Werking - Toekenning van leningen aan beginnende ondernemers - Aantallen en resultaten (5-138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-138
Pensioenen - Werknemers privť-sector - Zelfstandigen - Uitgaven (5-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-109
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8829
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1250
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3170
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5224
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn (5-3714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3714
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn (5-5023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5023
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Wetenschappelijke instellingen - Ontbreken van actuele taalkaders - Conflict met de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) (5-3019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3019
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3403
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5226
Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten (5-5518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5518
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-528
Ruimtevaartactiviteiten - Middelen - Aanwending (5-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1667
Salmonella - Besmet voedsel - Test - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Procedures (5-9317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9317
Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle (5-10230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10230
Schijnzelfstandigen - Onderdanen van de Europese Unie - Aanvragen - Schrappingen (5-10285)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10285
Schmallenbergvirus - Schapen - Misvormingen bij lammeren - Cijfers - Actieplan - Onderzoek (5-5983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5983
Schmallenbergvirus - Verspreiding - Belgische veehouderijen - Strijd - Preventie - Maatregelen (5-5833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5833
Sector vqn de meubelkleinhandel - Gedwongen verkoop - Strijd - Ondernemingen in overtreding - Kruispuntbank ondernemingen - Schrappen van de lijst (5-3505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3505
Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering (5-2557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2557
Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers (5-3927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 5-3927
Sociale Zekerheid - Administratieve beslissingen- Intrekking (5-5731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5731
Sociale Zekerheid - Afstand van terugvordering - Onverschuldigde betalingen (5-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5734
Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing (5-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5733
Sociale Zekerheid - Inning van de intresten (5-5732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5732
Sociale Zekerheid - Inning van interesten (5-5735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5735
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-5730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5730
Sociale rechters - Benoemingen - Regering in lopende zaken (5-2616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2616
Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Audit (5-5922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5922
Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit (5-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1687
Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Eventuele verscherpte controles (5-2681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2681
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7068
Tankstations langs de autosnelweg - Niet-toegelaten alcoholische dranken - Controle (5-6908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6908
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8147
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-22)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-22
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10841
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-782
Vastgoedmakelaars - Beschuldigingen van vermeende wanpraktijken - Antwoord van de minister op de bekommernissen van het Beroepsinstituut (5-2309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2309
Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen (5-1685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1685
Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen (5-4489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4489
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving (5-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1282
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Multidisciplinaire Hormonencel (5-7714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7714
Verboden en vervallen producten - Controle - Resultaten - Overhevelen van de bevoegdheid naar het lokaal beleidsniveau (5-2497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2497
Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie (5-3348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3348
Visvoer - Diermeel van niet-herkauwers - Europese regelgeving - Veiligheid van de voedselketen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Risico's - Verdere versoepeling (5-8395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8395
Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6438
Vleeskuikens - Productie - Kippenkeurmerk Belplume - Controle kwaliteitslabels - Wetgeving - Inbreuken (5-8608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8608
Voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding land van oorsprong - Europese verordening ter discussie - Melk en vlees in bereidingen - Effectenstudie van de Europese Commissie (5-2831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2831
Voedingswaren - Aanwezigheid van het norovirus - Gevolgen voor de volksgezondheid - Controles door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) (5-1768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1768
Voedsel van gekloonde dieren - Aanbrengen van een label - Houding van BelgiŽ (5-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1977
Voedselbanken - Aantal aanvragen (5-3051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3051
Voedselbanken - Aantal aanvragen (5-5022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5022
Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen (5-10518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10518
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8624
Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen (5-8397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8397
Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving (5-8322)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8322
Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Budgettaire krapte - Controles - Boetes (5-10521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10521
Voedselveiligheid en volksgezondheid - Toelaten van het gebruik van diermeel - Controle - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (5-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1637
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Voortgezette verzekering - Bijdragen (5-9084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9084
Vrouwelijke zelfstandigen - Toekenning van moederschapshulp - Dienstencheques - Adoptie (5-9797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9797
Waals Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6437
Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot (5-1589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1589
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10757
Wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Aanvragen - Doeltreffendheid - Stand van zaken (5-7652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7652
Wetenschapsbeleid - Samenwerking met gemeenschappen en gewesten - Innovatiescore van BelgiŽ en Europa - Resultaten van het Belgische voorzitterschap (5-1197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1197
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (5-84)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-84
Winterweer - Economische schade - Bedragen - Compensaties (5-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-682
World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie (5-6038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6038
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens (5-11086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11086
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens (5-8315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8315
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-3239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3239
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-5113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5113
Zelfstandige in bijberoep - Voorwaarden - Tijdelijke arbeidscontracten - Interimcontracten - Knelpunten (5-9085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9085
Zelfstandige jonge moeders - Moederschapshulp - Gratis dienstencheques - Onderbenutting - Informatiecampagne (5-7392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7392
Zelfstandigen - Bedrijfsleiders - Sociale bijdragen - Terugbetalingen - Belastingheffing - Verschil in behandeling (5-2909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2909
Zelfstandigen - Anticrisismaatregelen - Einde - Gevolgen - Voorstellen van de Union des Classes moyennes (UCM) (5-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-398
Zelfstandigen - Gemengde loopbaan - Rustpensioen - Overlevingspensioen - Cumulatie (5-5175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5175
Zelfstandigen - Hinder door werken op het openbaar domein - Inkomenscompensatievergoedingen - Uitgekeerde bedragen - Hoog bedrag voor de provincie Henegouwen (5-2651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2651
Zelfstandigen - Moederschaps- en vaderschapsverlof (5-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-347
Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen (5-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-106
Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen - Organisatie van een rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen (5-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-329
Zelfstandigen - Sociale Zekerheid - Schulden - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringsregeling - Koninklijk besluit (5-3351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3351
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling (5-3005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3005
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstellingen - Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen - Werking - Cijfers (5-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1206
Zelfstandigen - Sociale verzekeringskas - Schijnaansluitingen - Administratieve boetes - Programmawet van 27 december 2012 (5-10557)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10557
Zelfstandigen - Stelsel van vervangende ondernemers Ė Resultaten (5-51)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-51
Zelfstandigen - Vaderschapsverlof - Vaderschapshulp - Toekenning van dienstencheques (5-506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-506
Zelfstandigen - Vrijstelling van sociale bijdragen - Cijfergegevens (5-2157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2157
Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie (5-50)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-50
Zelfstandigen in bijberoep - Aantallen - Sociale bijdragen (5-2465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2465
Zelfstandigen in bijberoep - Ambtenaren - Werknemers - Duur - Uitkeringsgerechtigde werklozen (5-7691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7691
brucellose (5-6614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6614
de aanbevelingen inzake visconsumptie in BelgiŽ (5-11265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11265
de bekendmaking van de lijst van restaurants en snackbars die de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overtreden (5-11264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11264
de extended-spectrum bŤta-lactamase-vormende bacteriŽn in kippenvlees (5-10961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10961
de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep (5-11263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11263
de inbreuken op de tabakswetgeving (5-10246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10246
de voorstellen van vereenvoudiging ten voordele van kleine ambachtelijke producenten (5-10962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10962
het vervroegd pensioen (5-6615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6615
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999