Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-500

van Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) d.d. 17 maart 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Hygiëne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
schoolkantine
voedselveiligheid
openbare gezondheidszorg
voedselveiligheid
onderwijsinstelling

Chronologie

17/3/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-499
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-648

Vraag nr. 4-500 d.d. 17 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een enquête van het onderwijstijdschrift Klasse in 2005 bleek dat leerlingen niet tevreden waren over de hygiëne op school. De leerlingen gaven hun school amper 5,4 op 10 voor properheid. Het grootste probleem waren volgens de leerlingen de toiletten, die vuil of verouderd waren.

Op 31 maart 2006 stelde ik voor de derde keer een schriftelijke vraag nr. 3-4755 over dit onderwerp (Vragen en Antwoorden nr. 3-71, blz. 7541).

De toenmalige minister antwoordde dat 15% van de schoolkeukens in 2005 een inspectie kregen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), en dat de resultaten betreffende de hygiëne en de HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Point”) geen significante verschillen vertonen met de resultaten van 2004.

Voorts lezen we het volgende in het antwoord op mijn schriftelijke vraag: “Die operatoren die tegen 2008 geen autocontrolesysteem hebben uitgewerkt zullen de heffingen zien verdubbelen.”

Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 3-2699 (Vragen en Antwoorden nr. 3-52, blz. 4548) bleek dat in 2004 60% van de installaties niet conform was op het vlak van de hygiëne.

Uit het antwoord op mijn eerste schriftelijke vraag nr. 3-781 (Vragen en Antwoorden nr. 3-14, blz. 936) over de schoolkeukens bleek dat in 2003 bij controles van schoolkeukens in 56% van de gevallen tekortkomingen werden vastgesteld.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel controles voerde het FAVV de voorbije vijf jaar uit in schoolkeukens?

2. Hoeveel van deze keukens bleken niet in orde te zijn met de voedselveiligheid?

3. Welke regels werden meestal overschreden?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister in overleg met de andere bevoegde ministers nemen om de algemene hygiëne in de scholen te verbeteren?

5. In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-4755 werd vooropgesteld dat de operatoren die tegen 2008 geen autocontrolesysteem hebben uitgewerkt de heffingen zullen zien verdubbelen. Hoever staat de uitwerking van deze autocontrolesystemen?

6. Aan hoeveel opleidingssessies over voedselhygiëne en HACCP voor keukenpersoneel heeft het FAVV de voorbije twee jaar haar actieve medewerking verleend?