Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1589

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 15 september 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

BelgiŽ - Economie - Russische investeringen

BelgiŽ
Rusland
buitenlandse investering
internationale economie
globalisering

Chronologie

15/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008)
16/10/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1590

Vraag nr. 4-1589 d.d. 15 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens recente berichtgeving in de pers zou BelgiŽ zich ongerust moeten maken omtrent de investeringen vanwege Russische bedrijven en particulieren in ons land. Er zou sprake zijn van een gestuurd beleid vanwege Rusland om bepaalde sleutelsectoren in ons land te bemachtigen. Sommige specialisten, waar ik het niet mee eens ben, bepleiten de noodzaak om een onderzoek te voeren naar de motieven van deze Russische investeerders. Anderen, waaronder ikzelf, menen dat dit een logisch gevolg is van de globalisering van de economie en als land zouden we hierop juist moeten inspelen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de reactie van de geachte minister op de stelling van enkele specialisten dat de Belgische overheid maatregelen zou moeten treffen omdat Russische investeerders zich systematisch zouden inkopen in Belgische ondernemingen? Kan dit uitvoerig toegelicht worden?

2) Zal een onderzoek gelast worden naar de motieven van deze Russische investeerders? Zo ja, wat zal dit onderzoek inhouden? Zo neen, waarom niet?

3) Welke zijn de bestaande controles/knipperlichten wat betreft buitenlandse investeringen vanwege ondernemingen en particulieren in onze ondernemingen? Kunnen deze controles uitvoerig toegelicht worden?

4) Is de geachte minister het met me eens dat ons land juist gebaat is met investeerders vanuit de zogenaamde BRIC-landen en dat we bijgevolg deze investeringen juist moeten stimuleren? Zo ja, hoe gaan deze investeringen aangemoedigd worden en is een handelsmissie aangewezen? Kan dit uitvoerig toegelicht worden?

Antwoord ontvangen op 16 oktober 2008 :

Ik deel u mede dat de gestelde vraag niet onder mijn bevoegdheden valt maar wel onder die van mijn collega de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen aan wie de vraag eveneens werd gesteld (schriftelijke vraag nr. 4-1590).