Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2592

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
horecabedrijf
overtreding
tabak
nicotineverslaving
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2190

Vraag nr. 4-2592 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lezen we op bladzijden 156 en 157 enkele cijfers over de controles die uitgevoerd worden door het FAVV, in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Om deze cijfers verder te kunnen doorgronden, had ik graag een antwoord gekregen op de volgende vraag :

Kan de geachte minister de cijfers op bladzijde 157 in verband met het naleven van de rookreglementering in de horeca regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

Opsplitsing van de tabel van de rookcontroles in 2007 (bladzijde 157 van het activiteitenverslag 2007) :

regio

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

% van inspecties

met waarschuwing

% van inspecties

met Pro Justitia

Vlaanderen

52,0%

60%

29%

11%

18,65%

0,91%

Brussel

11,0%

48%

41,5%

10,5%

32,19%

0,39%

Wallonie

37,0%

58,5%

24%

17,5%

21,32%

0,99%