Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5770

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 1 maart 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

De bevoorrading van de voedselbanken

voedselhulp
hulp aan minderbegunstigden
landbouwoverschot
gemeenschappelijk landbouwbeleid

Chronologie

1/3/2012Verzending vraag
8/3/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1752

Vraag nr. 5-5770 d.d. 1 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees Programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (EPVM) maakte het mogelijk voor een zeer redelijke kostprijs van 500 miljoen euro (dit is 1 % van het totale budget voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid), voedselhulp te verlenen aan 18 miljoen mensen in de twintig lidstaten die aan dit programma deelnamen.

De huidige regeling, waar ook BelgiŽ tot nu toe gebruik van maakte, is dat de EU met haar fondsen voor landbouwbeleid voedseloverschotten opkoopt om de prijzen stabiel te houden. Die voorraden werden dan in alle deelnemende lidstaten via caritatieve verenigingen ter beschikking gesteld aan hulpbehoevenden. In BelgiŽ verliep dit grotendeels via de voedselbanken.

De negen Voedselbanken in BelgiŽ halen ongeveer 41 % van hun voedsel uit het programma van de Europese Unie. Voor BelgiŽ komt dit neer op een budget van 11 miljoen euro.

Een Duitse rechtbank stelde een tijdje geleden een prejudiciŽle vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent het EU-voedselhulpprogramma. Het Europese Hof heeft nu bepaald dat vanuit het Landbouwbeleid alleen "in natura" steun verleend mag worden uit bijvoorbeeld de graan- en melkvoorraden. Het Europees Hof rekent het uitdelen van voedseloverschotten tot het Europees Landbouwbeleid, maar als er een financieringsplicht uit voortvloeit ten aanzien van de voedselbanken valt dit volgens de rechters onder Sociaal Beleid, een bevoegdheid van de lidstaten. Hierdoor blijft er van de oorspronkelijke 500 miljoen die als budget gold nog maar 113 miljoen euro over.

Na maandenlang Europees politiek getouwtrek, heeft de Raad van Ministers op 15 december 2011 uiteindelijk beslist om het ďEuropese programma voor voedselbedeling aan de minst bedeeldenĒ nog twee jaar voort te zetten. Nadien is het, naar verluidt, onherroepelijk gedaan.

Door de economische crisis krijgen de voedselbanken in BelgiŽ bovendien minder voedsel van bedrijven terwijl meer mensen er beroep op doen. Mevrouw de minister, voedselbanken leveren in BelgiŽ belangrijk werk en helpen hiermee meer dan 200.000 Belgen. Zoeken naar structurele oplossingen op lange termijn is dan ook heel belangrijk.

Graag had ik van u een antwoord op de volgende vragen:

1. Welk actieplan voorziet u om de werking van de voedselbanken te blijven garanderen na 2013?

2. Welk budget zal voorzien worden na 2013?

3. Wie zal dat budget voorzien?

4. Hoe zal u erop toezien dat de kwaliteit van het voedsel dat geschonken wordt aan de meest behoeftigen, ook voldoet aan de huidige reglementering?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2012 :

Bij wijze van inleiding op de antwoorden op uw vragen, ben ik blij u te bevestigen dat na afloop van de debatten van 15 december 2011, de Raad van ministers van Landbouw de voortzetting heeft aangenomen van de Europese steun aan de meest behoeftigen in 2012 en 2013 via een budget afkomstig uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ik heb vurig gepleit voor de voortzetting van dit programma en ik ben dus blij met deze beslissing. Ik ben er ook van overtuigd dat dit nieuws een ware opluchting is voor de voedselbanken en voor alle vrijwilligers op het terrein.

Wat betreft de toekomst van het programma vanaf 2014, de gesprekken zijn nog aan de gang op Europees niveau. Ik heb samen met talrijke collega’s tijdens de Raad van ministers van Landbouw van 15 december 2011 gepleit voor de voortzetting van het programma na deze datum.

Momenteel maakt de Commissie plannen om de voedselhulp aan de meest behoeftige bevolkingsgroepen voor de periode 2014-2020 te financieren via rubriek 1 (intelligente en inclusieve groei), omdat zij van mening is dat de maatregel kadert in de doelstelling van de armoedebestrijding in de Europa 2020-strategie. Deze steun zou worden gebracht op 357 miljoen euro, of 30 % minder dan vandaag. De debatten zijn echter nog steeds aan de gang en er werd nog niets beslist.

Zoals ik hen al had meegedeeld in een brief toen er werd gesproken over de vermindering van de steun vanaf dit jaar, zal het dus de verantwoordelijkheid zijn van de bevoegde gewestelijke en federale ministers om oplossingen te vinden voor de compensatie van de vermindering van de steun als dit zou gebeuren vanaf 2014.

Tot slot, in antwoord op uw laatste vraag, bevestig ik u dat de producten verdeeld door de voedselbanken van dezelfde kwaliteit zijn als de producten die in de handel worden verkocht. De voedselbanken worden gecontroleerd door het FAVV, net zoals de andere actoren in de voedselketen. Ik kan het inderdaad niet aanvaarden dat er een voedselveiligheid met twee snelheden zou zijn op basis van het inkomen van de consument. Het FAVV is in overleg met de betrokken organisaties om hen gratis te begeleiden bij de invoering van geschikte hygiënische en opspoorbaarheidsprocessen. Bovendien wordt er overleg gepleegd met alle actoren in de voedselketen om een optimaal gebruik van niet-verkochte goederen toe te laten, met name via een duidelijke definitie van de begrippen “uiterste consumptiedatum” en “bij voorkeur te gebruiken tot”. Dit overleg zal zeer binnenkort zijn vruchten afwerpen.