S. 7-483 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten
Gaëtan Van Goidsenhoven    Rik Daems    Philippe Dodrimont    Sabine Laruelle    Georges-Louis Bouchez    Véronique Durenne    Jean-Paul Wahl    Gregor Freches   

motie van het Parlement
ziekte van het zenuwstelsel
gezondheidsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-483/1 7-483/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2023   Indiening Doc. 7-483/1 7-483/1 (PDF)
10/10/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
10/10/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie