Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-478

van Louis Ide (CD&V N-VA) d.d. 12 maart 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging

zelfstandig beroep
sociale bijdrage
ziekteverzekering
sociale zekerheid

Chronologie

12/3/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-145
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-645

Vraag nr. 4-478 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel wat sociale verzekeringsfondsen ontvangen de laatste tijd heel wat klachten van zelfstandigen in bijberoep over de verhoging van hun sociale bijdragen: een verhoging van 19,65 naar 22%. Zij begrijpen terecht niet waarom zij meer sociale bijdragen moeten betalen, omdat zij voor hun sociale rechten toch terugvallen op de rechten die voortkomen uit hun niet-zelfstandige beroepsactiviteit. De uitleg dat de verhoging gecompenseerd wordt door het wegvallen van de betaling van de verzekering kleine risico’s bij het ziekenfonds is hier niet afdoende.

Sommige zelfstandigen in bijberoep weigeren dan ook deze doorgevoerde verhoging te betalen omdat zij vinden dat ze er niks voor in de plaats krijgen. De mistevreden zelfstandigen richten hun ongenoegen hierbij op het sociaal verzekeringsfonds terwijl zij eigenlijk niets meer doet dan de wet uitvoeren, en het dus eigenlijk de wet is die zou moeten veranderd worden. Gelet op gelijkaardige signalen die ik krijg vanuit de wereld van de sociale verzekeringsfondsen zou ik van de geachte minister graag een antwoord krijgen op volgende vragen:

1. Vindt de geachte minister het logisch dat zelfstandigen in bijberoep sociale bijdragen moeten betalen die niet in verhouding staan tot de daaruit voortvloeiende voordelen?

2. Wat moeten de sociale verzekeringsfondsen zeggen – als uitleg – aan deze zelfstandigen?

3. Wat moeten de sociale verzekeringsfondsen doen met zelfstandigen die de verhoging weigeren te betalen, maar voor de rest alles stipt betalen?

4. Zal zij werken aan een aanpassing van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep zodat die meer in verhouding staat tot de daaruit voortvloeiende rechten?