Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5735

van Inge Faes (N-VA) d.d. 29 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Sociale Zekerheid - Inning van interesten

sociale zekerheid
sociale uitkering
officiŽle statistiek
rente

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5735 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 20 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, kunnen intresten verschuldigd zijn door de instelling van de sociale zekerheid in een aantal gevallen, o.m. wanneer de termijn in art. 10 van uitbetaling werd overschreden (m.a.w. laattijdige betaling door de instelling).

Om een inzicht te verwerven over de hoegrootheid van de te betalen intresten in de sector, had ik dan ook graag antwoord op volgende vragen:

1) Wat is het bedrag dat jaarlijks aan intrest dient te worden betaald wegens schending van deze uitbetalingstermijn in art. 10?

2) Om hoeveel beslissingen en hoeveel verzekerden gaat het? Hoeveel beslissingen werden spontaan door de administratie genomen, hoeveel op verzoek van de verzekerde?

Graag een opsplitsing, zowel voor vraag 1 als 2:

- per Federale Overheidsdienst (FOD), per Openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en per meewerkende instelling van sociale zekerheid die onder uw bevoegdheid vallen;

- per soort van sociale prestatie;

- voor de periode van 2007 tot en met 2011 (per jaar);

- per gewest.

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Er zijn aangaande deze problematiek geen gedetailleerde statistische gegevens voor handen.