Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-592

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Beleidscellen - Samenstelling - Verloop

ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Chronologie

16/12/2010Verzending vraag
18/2/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605

Vraag nr. 5-592 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat…) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2011 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, kan ikhet volgende meedelen :

1 - 3 - 4.

Oorspronkelijk, aan het begin van de vorige legislatuur, kon het Kabinet beschikken over de volgende bezetting:

Totaal: 59

Situatie op 1 januari 2010


Situatie op 15 december 2010Totaal

M

V

C

S


Totaal

M

V

C

S

Leden en inhoudelijke medewerker


20

12

10

2

7


20

16

10

2

6

Uitvoerende medewerkers


36

19

15

8

13


31

14

13

8

10

Totaal


56

31

25

10

20


51

30

23

10

16

Experten


7

6

1
8

8
M: Mannen

V: Vrouwen

C: Contractuelen

S: Statutairen

2. En 2010 hebben 17 personen het Kabinet verlaten, 7 werden aangenomen

5. Omdat de uitvoering van een lokaal mandaat geen enkel verband houdt met een functie uitgevoerd in de beleidscellen, wordt dit type informatie niet systematisch gevraagd aan de medewerkers. De uitvoering van een dergelijk mandaat wordt enkel officieel meegedeeld in het geval waarin een personeelslid dit type verlof aanvraagt, conform de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van overheidsdiensten. Twee personeelsleden hebben in 2010 dit verlof aangevraagd. In dit geval ging het voor het eerste om een mandaat van gemeenteraadslid en voor het andere om een mandaat van OCMW-raadslid. Een gemeenteraadslid heeft haar arbeidsduur gereduceerd (halftijds) om zich beter te kunnen wijden aan dit mandaat en dit zonder politiek verlof.

  1. 2 agenten werden ter beschikking gesteld als UTB contractueel personeel (Uitzonderlijke en Tijdelijke Behoefte) in het kader van het Europees Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie door de volgende administraties: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

7. Het is moeilijk relevante cijfers te geven gezien de successieve wijzigingen in mijn ministeriële bevoegdheden hebben geleid tot belangrijke variaties qua werkings- en personeelsbehoeften. Hieronder vindt u de historiek van deze wijzigingen:


Begin

Einde

Bevoegdheden

Status

Juli 2007

Dec. 2007

Middenstand, Landbouw (bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking)

Lopende zaken

December 2007

Maart 2008

Economie, Zelfstandigen, Landbouw

Volwaardig

Maart 2008

Maart 2010

Kleine en Middenstandsondernemingen, Sociaal Statuut van Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Volwaardig

April 2010

Nu

Kleine en Middenstandsondernemingen, Sociaal Statuut van Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Lopende Zaken


Ter informatie kan ik u in elk geval de volgende bedragen geven:

Gemiddelde jaarlijkse werkingskosten: 340 172,865 euro

Personeelskosten voor het jaar 2010: 2 151 000,00 euro