Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5737

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof

Koning en Koninklijke familie
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
11/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5031

Vraag nr. 4-5737 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije jaren was er heel wat te doen over de teruggave van meubilair van het koninklijk paleis te Antwerpen dat was ontleend door prins Filip.

Kan de mininster me meedelen of het Koninklijk Hof of een van zijn leden roerende goederen in bruikleen heeft gekregen uit de verzamelingen van de culturele en wetenschappelijke instellingen van de Staat?

Zo ja, om welke goederen gaat het precies, voor welke termijnen en aan wie werden ze uitgeleend, waar bevinden ze zich precies, welke afspraken zijn daaromtrent gemaakt, welke controles worden uitgevoerd omtrent de staat van bewaring ervan en hoe zijn de de goederen verzekerd?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

De vraag van het geachte lid betreft in hoofdzaak de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de collecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Voor de andere federale wetenschappelijke instellingen heb ik mijn diensten gevraagd een bijkomend onderzoek in te stellen.

Lijst met de werken uit de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België die zich in depot bevinden in het Koninklijk Paleis.

Kunstenaar

titel van het werk

inv.

S/B

datum depot

stad

instelling

plaats - detail

Cassiers, H.

Singel-Amsterdam

4899

S

09/10/1973

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken

De Heem, J.

Bloemstuk

105

S

20/06/1947

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken

Franse School

Mansportret

5041

S

12/02/1947

Brussel

Koninklijk Paleis

Brussel

Gallait, L.

Leopold II

4236

S

02/10/1962

Brussel

Koninklijk Paleis

Belvédère te Laken

Gallait, L.

Koningin

Louise-Marie

4237

S

02/10/1962

Brussel

Koninklijk Paleis

Belvédère te Laken

Geefs, G.

Leopold I

3037

B

27/07/1935

Brussel

Koninklijk Paleis

Brussel

Oleffe, A.

De ruiker

4206

S

25/01/1951

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken

Tapijt 15de eeuw

Het huwelijk van Mestra en Autolycus

5049


23/03/1935

Brussel

Koninklijk Paleis

Brussel

Tapijt 15de eeuw

De smeekbede van Mestra

5050


23/03/1935

Brussel

Koninklijk Paleis

Brussel

Van Dyck, A.

Portret van Antonius Triest 1577-1657

1322

S

12/02/1947

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken

Vrolyk, V.

Koeien

1016

S

13/12/1966

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken

Willaert, F.

En famille.

Le goûter sous les chênes à Crémens

11445

S

02/10/1997

Brussel

Koninklijk Paleis

Bureau van de Koning

Willaert, F.

De champignonpluk in Armagnac

11449

S

02/10/1997

Brussel

Koninklijk Paleis

Bureau van de Koning

Wytsman, J.

Brem

3960

S

12/02/1947

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken Fabiola > Bureau van de Koning > Restauratieatelier

ZuidNederlandse School

van Oostenrijk 1609-1641,

1406

S

12/02/1947

Brussel

Koninklijk Paleis

Brussel

ZuidNederlandse School

Lucas Faydherbe

1617-1697

132

S

12/02/1947

Brussel

Koninklijk Paleis

Laken

Zoals voor alle werken uit de federale collecties, geldt voor deze werken dat de Staat zijn eigen verzekeraar is. Dit principe geldt ook voor de stukken in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Paleis. Er werd bij aanvang van elke bruikleen een contract opgesteld met de toenmalige verantwoordelijke en dit voor onbepaalde duur.

De controle gebeurt op regelmatige basis, door wetenschappers-conservatoren van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die minstens eenmaal per jaar de staat van de werken ter plekke controleren en daartoe de nodige faciliteiten krijgen.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis hebben zeven meubelstukken in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Paleis in november 1945. Het betreft drie tafels en vier kastjes.

De Heer Intendant van de Civiele Lijst van de Koning heeft op 9 december 2009 schriftelijk bevestigd aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis dat deze zeven objecten zich inderdaad op het Paleis bevinden.

Omdat er destijds geen schriftelijke overeenkomst werd ondertekend hebben de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis op 17 december een voorstel van overeenkomst in twee exemplaren aan de heer Intendant verstuurd.