Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2157

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 21 april 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Vrijstelling van sociale bijdragen - Cijfergegevens

zelfstandig beroep
sociale bijdrage

Chronologie

21/4/2011Verzending vraag
1/7/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2157 d.d. 21 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zelfstandigen die zich in een noodsituatie bevinden kunnen een beroep doen op de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen waardoor ze geen of slechts gedeeltelijk sociale bijdragen dienen te betalen.

Kan u mij, op jaarbasis en telkens opgesplitst per taal (taal van de indiening van het dossier), voor 2007 tot en met 2010, meedelen:

1. Hoeveel zelfstandigen hierop een beroep kunnen doen;

2. Hoeveel aanvragen er werden ingediend;

3. Hoeveel beslissingen er werden getroffen;

4. In hoeveel gevallen er volledige vrijstelling werd gegeven en welke bedragen daardoor niet werden ge´nd;

5. In hoeveel gevallen er een gedeeltelijke vrijstelling werd verleend en welke bedragen daardoor niet werden ge´nd.

Antwoord ontvangen op 1 juli 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna het antwoord op de door hem gestelde vragen te bezorgen.

1. tot 5. zie tabel


2007

2008

2009

Op 31 december-2010

Aantal zelfstandigen nederlandstalig (NL) in hoofdberoep

435 734

440 682

442 654


739 624

Aantal zelfstandigen franstalig (FR) in hoofdberoep

278 952

283 614

286 126


Aantal aanvragen NL

4 631

5 385

6 913

8 591

Aantal aanvragen FR

14 598

16 136

20 615

21 890

Aantal beslissingen NL

4 835

4 672

5 459

6 431

Aantal beslissingen FR

14 058

14 212

16 538

18 480

Aantal beslissingen NL met volledige vrijstelling

1 776

1 822

1 998

2 029

Aantal beslissingen FR met volledige vrijstelling

5 046

5 474

5 977

5 694

Aantal beslissingen NL met gedeeltelijke vrijstelling

2 059

1 955

2 432

2 918

Aantal beslissingen FR met gedeeltelijke vrijstelling

4 996

4 872

5 999

7 069

Vrijgstelde bedragen NL

9 463 089,38

9 421 271,33

12686503,57

14 692 360,61

Vrijgstelde bedragen FR

27 232 564,25

27 021 999,72

35 102 257,20

37 013 136,61

4. en 5. Er bestaan geen specifieke opgesplitste statistische gegevens met betrekking tot de vrijgestelde bedragen in geval van volledige of gedeeltelijke vrijstelling.