Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8927

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 3 mei 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

De controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa

slachten van dieren
RoemeniŽ
rundvlees
paardenvlees
veterinaire inspectie
Keuringsdienst van waren
Voedsel- en Veterinair Bureau

Chronologie

3/5/2013Verzending vraag
17/5/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3125

Vraag nr. 5-8927 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ voerde alleen in 2011 al 1477 ton vlees in uit RoemeniŽ, dat afkomstig was van paarden, ezels en muildieren. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Ook uit andere landen van het voormalige Oost-Europa wordt vlees geÔmporteerd dat dikwijls wordt verwerkt in bereide gerechten. Teneinde de consument te kunnen garanderen dat het vlees dat afkomstig is van buiten ons land, ook voldoet aan de strenge voedselnormen en de volksgezondheid werd binnen de EU een controleorgaan in het leven geroepen, het Food and Veterinary Office (FVO) dat de vleesproductie in de diverse landen geregeld via audits controleert. Gezien de vleesfraude met Roemeens vlees, dat ook in ons land wordt verwerkt, heb ik die rapporten eens doorgenomen en daarbij stuit ik toch op ernstige problemen. Ze tonen aan dat de controle aldaar verre van waterdicht is en dat houdt het risico in van een zwart gat wat betreft het traceren, het controleren en het garanderen van de kwaliteitsvereisten en de vereisten qua volksgezondheid wat het vlees betreft dat uit die landen komt. Ik heb het meer in het bijzonder over het final audit report dat werd uitgevoerd van 23 januari 2012 tot 3 februari 2012 om de officiŽle controle te evalueren wat betreft het slachten en het verwerken van vers vlees en dan in het bijzonder rundsvlees.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Hoe reageert de minister op de vaststelling dat er een gebrek is aan coŲrdinatie en samenwerking teneinde de effectiviteit en de degelijkheid van de officiŽle controles te garanderen? Hoe reageert de minister op die vaststelling in het licht van het feit dat het vlees ook in ons land wordt verwerkt en verkocht? Wat gaat ze daaraan concreet doen?

2) Hoe reageert de minister op de vaststelling dat er geen interne audit systemen bestaan wat betreft de controle op de slachting en het verwerken van Roemeens rundsvlees? Hoe reageert ze op die vaststelling in het licht van het feit dat het vlees ook in ons land wordt verwerkt en verkocht? Wat gaat ze daaraan concreet doen?

3) Hoe reageert de minister op de vaststelling dat er een gebrek aan handhaving en dus effectieve controle op het terrein is ondanks de aanwezigheid van afdoende wetgeving wat betreft de controle op de slachting en het verwerken van Roemeens rundsvlees? Hoe reageert ze op die vaststelling in het licht van het feit dat het vlees ook in ons land wordt verwerkt en verkocht? Wat gaat ze daaraan concreet doen?

4) Meent de minister in het licht van de waslijst van gebreken die het FVO heeft vastgesteld wat betreft de slachting en de verwerking van rundsvlees in RoemeniŽ, dat er te weinig garanties zijn voor de volksgezondheid van onze landgenoten indien ze dergelijk manifest ongecontroleerd vlees consumeren? Ik denk aan hygiŽnische omstandigheden bij slachting,aan ziektes en toediening van allerhande hormonen en antibiotica?

5) Hoe reageert de minister op de pijnlijke vaststelling van het FVO dat ondanks een eerder rapport (2010-8512) nog steeds dezelfde problemen blijven bestaan? Wijst dat erop dat er onvoldoende streng wordt opgetreden? Twee jaar lang is er blijkbaar niets gebeurd op het terrein. Wat gaat de minister doen met betrekking tot een strengere handhaving binnen de EU wat betreft de slachting en de verwerking van rundsvlees in RoemeniŽ en andere landen?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2013 :

1) 2) 3) In Roemenië werd in 2012 een audit uitgevoerd door het Voedsel en Veterinair Bureau (FVO). Het FVO heeft inderdaad een gebrek aan coördinatie en samenwerking aan het licht gebracht die noodzakelijk zijn voor het garanderen van doeltreffende en geschikte officiële controles, en een gebrek aan adequaat toezicht op de doeltreffendheid van officiële controles via interne audits en dwingende maatregelen, en dit ondanks bestaande afdoende juridische bevoegdheden.

Deze vaststellingen tonen overduidelijk het belang aan van de communautaire controles van het FVO.

Het is duidelijk dat deze door het FVO vastgestelde tekortkomingen ernstig zijn, maar op heden heeft de Europese Commissie geen vrijwaringsmaatregelen opgelegd, in dit geval maatregelen om de import van vlees afkomstig van Roemenië te beperken. Er is dus geen enkele reden om te besluiten dat geïmporteerd vlees vanuit Roemenië niet conform zou zijn aan de Europese vereisten. Het door België unilateraal instellen van een handelsverbod in rundvlees en vleesproducten vanuit Roemenië is dan ook niet opportuun.

Daarenboven blijkt uit statistieken van Eurostat dat in de loop van de laatste jaren, de invoer in België van rundvlees afkomstig uit Roemenië beperkt is: in 2012 werd 26,8 ton ingevoerd.

4) 5) Aangezien het FVO in 2012 bijna geen enkele verbetering in Roemenië heeft vastgesteld ten opzichte van een aantal in 2010 gemaakte vaststellingen, zal de Europese Commissie dit auditrapport niet zonder gevolg laten en zal ze zich vergewissen van een correcte opvolging van corrigerende maatregelen die tot doel hebben de officiële controles van Roemenië te verbeteren.