Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5922

van Louis Ide (N-VA) d.d. 19 maart 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Audit

sociale zekerheid
zelfstandig beroep
audit

Chronologie

19/3/2012Verzending vraag
31/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5922 d.d. 19 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin 2009 heeft de geachte minister een offerte aangevraagd voor de realisatie van een evaluatiesysteem voor de kwaliteit van de dienstverlening van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. De uitvoering van deze audit werd toevertrouwd aan het kantoor Computer Sciences.

Is het mogelijk om deze studie op te vragen en mij te bezorgen?

Antwoord ontvangen op 31 mei 2012 :

De aangevraagde audit werd ontworpen als een instrument dat moest helpen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op de verbetering van het functioneren van de sociale-verzekeringsfondsen en op het onderzoek van het verband met hun financiering. Aangezien dit instrument de beslissingsbevoegde personen moest inlichten over het functioneren van het systeem, werd het niet besteld vanuit de optiek om een te publiceren verslag te bekomen dat gebaseerd is op het functioneren van elk sociaal verzekeringsfonds. Vóór de uitvoering van deze audit, werd er dus beslist om niet over te gaan tot de publicatie van de audit.

Het zijn dezelfde bezorgdheden en redenen die ertoe geleid hebben om negatief te antwoorden op de vraag die door een sociaal verzekeringsfonds werd gesteld dat de mededeling van alle resultaten van de audit wenste te bekomen. Dit sociaal verzekeringsfonds heeft natuurlijk de mededeling van alle elementen en resultaten van de audit die haar betreffen bekomen, maar het werd ongeschikt geacht om de volledige documenten die uit de audit voortkwamen, mee te delen, omdat ze betrekking hebben op dezelfde gegevens voor alle sociale-verzekeringsfondsen en ze dus nauwkeurige vergelijkingen tussen sociale-verzekeringsfondsen zouden hebben toegelaten. De verspreiding of mededeling van die gegevens zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor bepaalde sociale-verzekeringsfondsen op bepaalde punten, terwijl de doelstelling van de audit was om een meetinstrument in te voeren dat bestemd is om globaal het niveau van kwaliteitsbeheer door alle sociale-verzekeringsfondsen te verhogen.