Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6561

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 22 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Risicobeheer - Hulp aan bedrijven

kleine en middelgrote onderneming
preventie van milieurisico's
industrieel risico
steun aan ondernemingen

Chronologie

22/6/2012Verzending vraag
25/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6561 d.d. 22 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Slechts weinig Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) zouden in hun organisatie rekening houden met risicobeheer.

Met uitzondering van de regels over de veiligheid van werknemers en de specifieke wetgeving met betrekking tot Seveso-bedrijven zou immers niets bedrijven ertoe aanzetten om een plan B klaar te hebben om de vele risico's op te vangen die hun voortzetting kunnen bedreigen.

Nochtans zijn er veel voorvallen die een onderneming in moeilijkheden kunnen brengen als ze daar geen crisisplan voor heeft klaarliggen: verzekeringen die niet aangepast zijn aan de werkelijke risico's die een bedrijf loopt en die zware kosten meebrengen, het plots stilvallen van leveringen, overstroming, brand, schade aan de reputatie van het bedrijf na een klein incident, technische problemen,...

Bevestigt u deze informatie? Beschikt u over cijfers met betrekking tot bedrijven die een plan B hebben opgemaakt ingevolge een risico-evaluatie? Zijn er hulpmiddelen om bedrijven beter de risico's die ze lopen, te laten inschatten en hen te helpen om hun crisisplan daarop af te stemmen?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Het risicobeheer binnen een onderneming, wat de omvang ervan ook moge zijn, maakt volledig deel uit van het strategisch beheer, behalve wanneer de wet specifieke maatregelen oplegt. Dit is bijvoorbeeld het geval op sociaal gebied of inzake brandveiligheid omdat deze maatregelen o.m. de bescherming van de werknemers of de verbruikers beogen. Het risicobeheer ressorteert m.i. onder het eigen ondernemingsbestuur en ik denk niet dat de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) een speciaal initiatief van de wetgever verwachten qua intern risicobeheer.

Voor zover ik weet, bestaan er thans geen federale statistieken over dit thema.

De maatregelen inzake ondernemingsbestuur die op het initiatief van de overheid werden genomen, behoren tot de bevoegdheden die gewesten op het gebied van economische expansie uitoefenen. Er worden bijvoorbeeld gewestelijke premies aan KMO’s toegekend voor consultancy-activiteiten op het gebied van financieel en handelsbeleid, kwaliteit van de producten, milieubeleid, organisatie en management, strategische intelligentie, enz.