Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8397

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 5 maart 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen

EU-systeem voor snelle waarschuwing
huisdier
veterinaire inspectie
veevoeder
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voederen van dieren
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid

Chronologie

5/3/2013Verzending vraag
28/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8396

Vraag nr. 5-8397 d.d. 5 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na de fraude met paardenvlees in verwerkt voedsel, paardenvlees dat ook werd teruggevonden in verwerkt voedsel voor de Belgische markt, beweert Europees parlementslid Alyn Smith dat er mogelijks honden- en rattenvlees in ons voedsel is terechtgekomen.

In Spanje zouden karkassen van honden verwerkt zijn in diervoeder voor huisdieren en voor vee. In BelgiŽ zou er hondenvlees terechtgekomen zijn in vlees dat bestemd is voor een aantal kebabzaken en in Frankrijk zouden ratten verwerkt zijn in voeding voor mensen. Alyn Smith stelt dat er momenteel in BelgiŽ en Frankrijk tests worden uitgevoerd om na te gaan of er daadwerkelijk rat en hond in onze voedselketen is terecht gekomen. Voorlopig gaat het enkel om geruchten, maar ik heb de indruk dat de fraude met voedsel uitdeint en dat de veiligheid van onze voedselketen ernstig onder druk staat.

Graag kreeg ik van de minister antwoord op volgende vragen :

1) Hebt u weet van de verklaringen van Alyn Smith over honden- en rattenvlees in dierenvoeder en voedsel voor mensen?

2) Worden er op dit moment testen uitgevoerd om uit te maken of er ratten- en hondenvlees in onze voedselketen is terechtgekomen?

3) Indien zou blijken dat er effectief ratten- en hondenvlees in onze voedselketen is terecht gekomen, hetzij via diervoeder, hetzij via voedsel voor menselijke consumptie, welke maatregelen zullen er dan genomen worden?

3) Wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid indien dit vlees zich in onze voedselketen bevindt?

4) Hebt u reeds een overleg gepland met de heer. Alyn Smith en uw Europese collega's omtrent deze vermoedens?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2013 :

  1. Naar aanleiding van een geval in Spanje waarbij de aanwezigheid van honden-dna is bevestigd in pet foods, vreest de heer Smith dat het om een verspreide problematiek zou kunnen gaan en dringt hij aan op het uitvoeren van analyses. Hij verklaarde tevens onder meer van Belgische collega’s eveneens informatie te verwachten. Overigens lijkt hij wel aan te geven dat er geen bewezen risico voor de volksgezondheid bestaat.

  2. Er zijn geen dergelijke testen lopende bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

  3. De vraag is voorbarig. Ik verwijs tevens naar de primaire verantwoordelijkheid van degenen die levensmiddelen en/of diervoeders op de markt brengen. In het recente verleden is via het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) geen officiële informatie bezorgd waaruit zou blijken dat België betrokken partij zou zijn, noch is er enige andere relevante informatie hieromtrent. In het algemeen is er dus geen aanleiding om een bijzonder onderzoek te voeren.

  4. /

  5. Er is omtrent zijn verklaringen geen overleg gepland met de heer Alyn Smith, temeer mij geen verdere en concrete informatie heeft bereikt over de mogelijke betrokkenheid van België.