Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-998

van Christophe Collignon (PS) d.d. 19 mei 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten

sociaal-economische omstandigheden
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
ministerie

Chronologie

19/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008)
3/6/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1074

Vraag nr. 4-998 d.d. 19 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft het initiatief genomen om een sociaal-economische atlas van BelgiŽ te publiceren, die de sociaal-economische structuur van het land weergeeft in de vorm van kaarten voorzien van commentaar.

Dat initiatief werd gerealiseerd zonder overleg met de vertegenwoordigers van de deelstaten. De diensten van het Waals Gewest werden er bijvoorbeeld van op de hoogte gebracht tijdens een vergadering van de InterministeriŽle Economische Commissie (IEC) op 8†oktober†2007, waarin het publicatieproject in zijn definitieve vorm werd voorgesteld.

Uit een analyse van de plannen voor die atlas blijkt dat er voor een aantal punten problemen zijn omdat bepaalde kenmerkende gegevens van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest achterhaald, fout of onvolledig zijn.

Het is duidelijk dat dit instrument ongeschikt is om ons land in het buitenland te promoten, mocht dat de bedoeling zijn. Het had moeten worden opgesteld in samenwerking met de gewestelijke bevoegde ministers en organen (AWEX-OFI, IWEPS, CPDT, enzovoort) waar trouwens nergens naar wordt verwezen.

Ik heb volgende vragen:

Hoever staat het met die atlas?

Is het nog mogelijk de FOD Economie te vragen de vertegenwoordigers van de deelstaten bij dit initiatief te betrekken?

Zo neen, moet er in de toekomst geen rekening worden gehouden met het standpunt van de deelstaten voor de realisering van een dergelijk instrument voor economische steun?

Antwoord ontvangen op 3 juni 2008 :

Ik deel mee aan het geachte lid dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.