Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-934

van Sfia Bouarfa (PS) d.d. 9 mei 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen

kind
kledingstuk
giftige stof
textielproduct
bescherming van de consument
chemisch product
veiligheid van het product

Chronologie

9/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008)
14/5/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-935

Vraag nr. 4-934 d.d. 9 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Naar aanleiding van een onderzoek van Test-Aankoop werden op het Belgische grondgebied pyjama’s voor kinderen van 2 tot 3 jaar gevonden die gevaarlijke stoffen bevatten. Kinderen komen nochtans met die ongewenste stoffen in contact wanneer ze die kledingstukken in de mond nemen of gewoon wanneer ze zweten.

Ik was verbaasd door wat ik las in het artikel van Test Gezondheid, nummer 84 van april 2008, met de titel “Chemicaliën in textiel”, namelijk dat België, in tegenstelling tot Nederland, Duitsland en Frankrijk, geen reglementering heeft om de aanwezigheid van giftige stoffen in textiel te verbieden.

Hebt u de politieke wil om een strengere wetgeving in te voeren in verband met gevaarlijke chemische substanties in kinderkleding en om de controles op die producten te verhogen met het oog op de vermindering van de risico’s voor de volksgezondheid?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat door mijn collega de heer de minister van Klimaat en Energie zal worden gegeven (schriftelijke vraag nr. 4-935).