Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2594

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
vleesindustrie
slachten van dieren
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gezondheidsinspectie
veterinaire inspectie

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2192

Vraag nr. 4-2594 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vindt men op bladzijde 84 een analyse lezen van de uitgevoerde controles in slachthuizen door het FAVV. Inspecties in slachthuizen zijn noodzakelijk, wil men de veiligheid van het voedsel waarborgen. Daarom juich ik deze controles ook toe.

Omdat ik graag de regionale analyse gemaakt had van deze cijfers, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Kan de geachte minister beide tabellen op bladzijde 84 van het Jaarverslag 2007 van het FAVV opsplitsen naar gewest (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel) ?

2. Kan de geachte minister deze cijfers (totaal ťn regionaal) ook geven voor de jaren 2005 en 2006 ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. 2007:

Inspecties uitgevoerd in de slachthuizen (alle diersoorten)

Scope

Regio

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Vervoer

Vlaanderen

90 %

95 %

4 %

1 %


Brussel

1 %

100 %

Nul

Nul


Wallonië

9 %

74 %

24 %

2 %

Meldingsplicht

Vlaanderen

75 %

96 %

4 %

0 %


Brussel

0 %

Nul

Nul

Nul


Wallonië

25 %

73 %

27 %

0 %

Traceerbaarheid en etikettering

Vlaanderen

64 %

82 %

12 %

6 %


Brussel

2 %

100 %

0 %

0 %


Wallonië

34 %

59 %

37 %

4 %

Autocontrole

Vlaanderen

64 %

57 %

22 %

21 %


Brussel

1 %

Nul

100 %

Nul


Wallonië

35 %

75 %

21 %

4 %

Dierenwelzijn

Vlaanderen

74 %

87 %

12 %

1 %


Brussel

0 %

Nul

Nul

Nul


Wallonië

26 %

84 %

15 %

1 %

Hygiënogrammen

Vlaanderen

100 %

89 %

11 %

0 %


Brussel

0 %

Nul

Nul

Nul


Wallonië

0 %

Nul

Nul

NulInspecties infrastructuur, uitrusting en hygiëne uitgevoerd in slachthuizen

Diersoorten

Regio

Inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

Hoefdieren

Vlaanderen

53 %

15 %

56 %

29 %


Brussel

3 %

0 %

67 %

33 %


Wallonië

44 %

9 %

47 %

44 %

Pluimvee en lagomorfen

Vlaanderen

78 %

23 %

52 %

25 %


Brussel

0 %

Nul

Nul

Nul


Wallonië

22 %

9 %

64 %

27 %

Gekweekt wild

Vlaanderen

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren


Brussel

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren


Wallonië

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Zoals lijn hoefdieren

Vervoer van gekweekt wild

Vlaanderen

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer


Brussel

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer


Wallonië

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer

Zoals lijn scope vervoer2. 2005-2006 :

Het Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV) is in de loop van 2006 overgestapt op een volledig nieuwe, geïntegreerde databank voor het beheer van alle controle-activiteiten waarbij voor de inspecties met een systeem van checklists met wegingen gewerkt wordt. Deze databank was maar volledig operationeel vanaf 2007 en dus is het bijgevolg niet mogelijk om de gegevens die opgevraagd zijn voor 2007 op een gelijkaardige gedetailleerde manier weer te geven voor de voorgaande jaren. Wel kan er verwezen worden naar de resultaten in de respectievelijke activiteitenverslagen 2005 en 2006 die op www.favv.be beschikbaar zijn.