S. 7-159 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Rik Daems    Stephanie D'Hose   

motie van het Parlement
welzijn van dieren
huisdier
dierenwinkel
beschermde soort
zwarte handel
douanecontrole
elektronische handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-159/1 7-159/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/5/2020
7-159/2 7-159/2 (PDF) Amendementen 2/7/2021
7-159/4 7-159/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/2021
7-159/3 7-159/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2021
7-159/5 7-159/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 16/7/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2020   Indiening Doc. 7-159/1 7-159/1 (PDF)
15/5/2020   Inoverwegingneming
15/5/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
16/7/2021   Inschrijving op agenda
16/7/2021   Algemene bespreking
16/7/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+37/-8/o2) Doc. 7-159/5 7-159/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Hélène Ryckmans
17/5/2021   Gedachtewisseling
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o2) Doc. 7-159/4 7-159/4 (PDF)
2/7/2021   Aanneming na amendering
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Lezing van het verslag
12/7/2021   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd.
Doc. 7-159/3 7-159/3 (PDF)
16/7/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, de vice-eerstemin. en min. van Financiën, aan de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/7/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 17/5/2021, 2/7/2021, 12/7/2021