Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3769

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 21 november 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Jubelparkmuseum - Onthaal - Nederlands

museum
taalgebruik

Chronologie

21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4575

Vraag nr. 5-3769 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zondag 13 november, bezocht een plaatselijke afdeling van het Davidsfonds (Leefdaal) de tentoonstelling Europalia Indias no Brasil in het Jubelparkmuseum. Bij de op voorhand bestelde kaarten waren er enkele die niet zouden worden gebruikt. Daarom vroeg de delegatie om deze kaarten te kunnen inwisselen. Dit bleek niet mogelijk, omdat geen enkel personeelslid aan de onthaalbalie één woord Nederlands begreep.

Hierbij de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister verklaren waarom er op zondag 13 november geen enkel Nederlandstalig personeelslid beschikbaar was aan de onthaalbalie van het Jubelparkmuseum, ter gelegenheid van de tentoonstelling Europalia No Brasil?

2) Beaamt zij dat dit feit onaanvaardbaar is en dat zich bij alle tweetalige soortgelijke instellingen op elk moment een perfect Nederlandstalig personeelslid moet beschikbaar zijn?

3) Hoeveel van de personeelsleden van het Jubelparkmuseum zijn perfect Nederlandstalig? Hoe evolueerde dit aantal jaarlijks in de periode 2006-2010?

4) Is zij bereid om het Jubelparkmuseum op te dragen zich te verontschuldigen bij de bezoekende groep in kwestie?