Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4113

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Plantenfonds

begrotingsfonds
begrotingscontrole
plantaardige productie
plantaardige ziekte
landbouwcatastrofe
vernietiging van de gewassen
tuinbouw

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
11/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4113 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Plantenfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

1. De financiële reserves van het Plantenfonds bedroegen:

- 1 950 270,61 euro op 1 januari 2008

- 846 908,96 euro op 1 januari 2009 (na overdracht van een deel van de reserves naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Vermits er dagelijks transacties (inkomsten en uitgaven) geboekt worden, is het onmogelijk het exacte bedrag van de huidige reserves mee te delen.

2. Deze reserves staan op een thesaurierekening en worden dus niet belegd in aandelen of obligaties.

3. Niet van toepassing.