Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2395

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) - Tuchtstraffen - Aantallen

boekhouder
financieel beroep
tuchtprocedure

Chronologie

26/5/2011Verzending vraag
24/6/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2395 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen voorziet dat beroepsbeoefenaars die de plichtenleer niet naleven kunnen gesanctioneerd worden. De sancties bestaan uit de waarschuwing, de berisping, de schorsing of in het ergste geval de schrapping van de lijst van erkende beroepsbeoefenaars.

Het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht voorziet in artikel 67 dat de secretaris van de betrokken kamer of kamers de opgelegde schorsing of schrapping aangeeft bij de procureur-generaal van het bevoegde hof van beroep. De aangifte moet het parket de mogelijkheid bieden om te controleren of de beroepsbeoefenaar waarop de tuchtstraf slaat de tuchtstraf in de praktijk ook effectief naleeft.

Om deze redenen had ik graag een antwoord gekregen op de volgende vraag:

Hoeveel schorsingen en schrappingen werden door de Nederlandstalige Kamer van het Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) aangegeven aan het parket voor de jaren 2008, 2009, 2010 en voorlopig voor 2011?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2011 :

Hieronder vindt U de statistieken die ik mocht ontvangen van het Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) betreffende de aangegeven schorsingen en schrappingen aan de bevoegde procureur- generaal door de secretarissen van de Nederlandstalige kamers:

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer:


Aantal aangegeven schorsingen

Aantal aangegeven schrappingen

2008

0

11

2009

3

26

2010

5

28

2011

2

9

Nederlandstalige Kamer van Beroep


Aantal aangegeven schorsingen

Aantal aangegeven schrappingen

2008

0

1

2009

1

9

2010

0

1

2011

5

3