Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3772

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 november 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
veterinaire inspectie
veestapel

Chronologie

21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5025

Vraag nr. 5-3772 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voert terecht controles in de verschillende landbouwbedrijven naar verboden producten en onrechtmatig toegediende medicatie. Ik heb echter van diverse kwekers klachten ontvangen dat deze controles onvoldoende rekening houden met de bedrijfsmatige gevolgen van vertragingen in het onderzoek waardoor veestapels dikwijls onnodig lang geblokkeerd blijven. In bepaalde sectoren zoals de varkenssector is het pompen of verzuipen momenteel. Concreet werd mij een dossier voorgelegd waaruit blijkt dat er een onderzoek is opgestart in juni maar pas eind oktober werd medegedeeld dat er geen grote problemen blijken te zijn en dat aldus de veestapel kon worden vrijgegeven. Het meer dan vier maanden bevriezen van een veestapel is bijzonder duur. Ik heb cijfers gekregen die aantonen dat het hier geen alleenstaand dossier te zijn.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de geachte minister aangeven hoeveel dagen een veestapel gemiddeld wordt geblokkeerd ingeval een onderzoek wordt opgestart door het FAVV en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar? Kan de minister deze cijfers toelichten en de reden hiervan aangeven?

2) Kan zij aangeven hoe men zonder aan de efficiŽntie van het onderzoek te raken men de gehele periode van een onderzoek zo efficiŽnt mogelijk en zo snel mogelijk kan doen verlopen en dit teneinde het onnodig blokkeren van hele veestapels te voorkomen? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

3) Is een mogelijke verklaring van de soms bijzonder lange duur van een onderzoek een gebrek aan labcapaciteit en/of een tekort aan onderzoekspersoneel? Kan dit zeer uitvoerig worden toegelicht?

4) Is zij bereid de controlediensten waaronder het FAVV te vragen om bij hun controles rekening te houden met de bedrijfsmatige impact van het blokkeren van veestapels en aldus in deze gevallen efficiŽnt en snel te werken teneinde het voortbestaan van de bedrijven zelf niet onnodig in het gedrang te brengen?