Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-382

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Federale wetenschappelijke instellingen - In bruikleen gegeven kunstwerken - Kosten van het restaureren

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
kunstvoorwerp
bescherming van het erfgoed
museum
cultureel erfgoed

Chronologie

20/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
18/3/2008Antwoord

Vraag nr. 4-382 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aan de voorganger van de geachte minister stelde ik de vorige legislatuur een hele reeks vragen omtrent kunstwerken die verdwenen zijn uit de verzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen. Aansluitend hierop had ik graag het volgende vernomen:

Kan de geachte minister mij voor elk van de kunstwerken die in bruikleen werden gegeven en inmiddels aan de rechtmatige eigenaar werden terugbezorgd, maar die aan restauratie toe waren, meedelen voor welk bedrag zij werden gerestaureerd en wie de kosten hiervan heeft gedragen?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2008 :

De in uw schriftelijke vragen (nr. 3-1297 (Vragen en Antwoorden nr. 3-27, blz. 1755), nr. 3-2292 (Vragen en Antwoorden nr. 3-48, blz. 4049) en nr. 3-2298 (Vragen en Antwoorden nr. 3-42, blz. 3324)) vermelde kunstwerken die in bruikleen waren en werden gerestitueerd aan de musea (de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ), werden niet gerestaureerd. Indien deze voor het publiek zouden worden opgesteld in de eigen instelling, komen de restauratiekosten op rekening van de musea, bij het uitlenen voor een tijdelijke tentoonstelling op rekening van de bewaarnemer.

De in het antwoord op uw parlementaire vraag (nr. 3-3797 (Vragen en Antwoorden nr. 3-66, blz. 6526)) opgesomde fragment van een Egyptische deurstijl en het beeldhouwwerk van de koning Balthazar, werden in hun bewaarde staat respectievelijk aan de Egyptische en Franse autoriteiten gerestitueerd.