S. 7-160 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Stephanie D'Hose   

motie van het Parlement
seksuele minderheid
bestrijding van discriminatie
Polen
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-160/1 7-160/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/5/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2020   Indiening Doc. 7-160/1 7-160/1 (PDF)
15/5/2020   Inoverwegingneming
15/5/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
15/5/2020   Verzending naar commissie
8/2/2022   Einde behandeling
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie