Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6437

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 11 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Waals Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten

Waals Gewest
openingstijd van een winkel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid
officiŽle statistiek

Chronologie

11/6/2012Verzending vraag
29/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6437 d.d. 11 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nachtwinkels zijn eveneens gehouden aan de wetten, normen en reglementeringen. Als onderdeel van de voedselketen vallen zij onder de controle van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), dat de wetgeving controleert op onder andere etikettering, hygiŽne en contactmaterialen.

Mijn vragen aan de minister zijn dan ook de volgende :

1) Hoeveel nachtwinkels zijn er gekend of geregistreerd in het Waals Gewest en dit voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 ?

2) Hoeveel controles (inclusief controleopvolging voor eerdere inbreuken) werden in het Waals Gewest uitgevoerd door het FAVV sinds 2007 tot 2011 ?

3) Hoeveel waarschuwingen enerzijds en processen-verbaal voor overtredingen anderzijds werden in het Waals Gewest opgesteld in deze periode ?

4) Wat zijn de voornaamste overtredingen in het Waals Gewest ?

Antwoord ontvangen op 29 juni 2012 :

1. Alleen de voedingswinkels die zich uitdrukkelijk hebben laten registreren als nachtwinkels bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) worden in de databanken opgenomen. Het is dus niet uitgesloten dat er nachtwinkels enkel als algemene voedingswinkel zijn geregistreerd.

 

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal als nachtwinkel geregistreerde voedingswinkels in het Waals Gewest

125

138

162

174

177

2. Het aantal controles en (her)controles voor de opvolging van eerdere inbreuken vastgesteld door het FAVV, op nachtwinkels in het Waals Gewest wordt weergegeven in onderstaande tabel.

 

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal controles

waarvan hercontroles

12

0

27

13

51

18

37

13

51

13

3.

 

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal waarschuwingen

3

8

12

9

19

Aantal processen-verbaal

0

5

9

4

4

4. De voornaamste vastgestelde inbreuken in nachtwinkels van het Waals Gewest zijn de volgende:

  1. Er is geen thermometer in iedere diepvriezer en/of frigo

  2. Er is geen reinigings- en ontsmettingsplan

  3. Geneeskundige attesten kunnen niet voorgelegd worden voor iedereen die in contact komt met voeding

  4. Onvoldoende handenwasbakken en kranen voor het personeel.