Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6944

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 12 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Winkeldiefstallen - Ge´ntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken

verkooppunt
diefstal
gemeentepolitie
gerechtelijke vervolging
misdaadbestrijding

Chronologie

12/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
25/2/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6945
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1449

Vraag nr. 4-6944 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Midden januari 2010 werd het vierhonderdste buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht. Het buurtinformatienetwerk verenigt de diverse actoren (winkels, inwoners, buurtcomitÚ) en voorziet in een nauw contact met de politiediensten. Het is de bedoeling op die manier een vlottere samenwerking tussen beide te realiseren en sneller te kunnen inspelen op bepaalde fenomenen van overlast of criminaliteit. Zeker bij lokale handelaars is de vraag naar een BIN-werking groot. In het verleden is namelijk duidelijk gebleken dat het BIN ook succesvol kan worden ingezet tegen de steeds toenemende plaag van de winkeldiefstallen.

Steeds meer zelfstandige winkeliers worden geconfronteerd met een toenemend aantal winkeldiefstallen. Dit soort criminaliteit is een probleem dat niet mag worden onderschat, het zorgt voor een groot economisch verlies. Toch stelt men vast dat het aantal aangiften van winkeldiefstallen vermindert. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bestolen zelfstandige winkeliers zelden of nooit aangifte doen. De oorzaak wordt gelegd bij de gebrekkige opvolging van de aangiften door de parketten.

Het is belangrijk dat de gerechtelijke instanties weer een prioriteit maken van de opvolging van winkeldiefstallen. Des te meer omdat dit vaak de eerste kennismaking vormt met de criminaliteit. Als de overheid niet reageert, betekent dit voor velen een vrijgeleide naar meer.

Verschillende organisaties van zelfstandigen vragen terecht dat de overheid antwoordt met een kordaat en ge´ntegreerd beleid, gericht op ontrading, sensibiliseren en een strenge aanpak van winkeldiefstallen. Hieruit zou ÚÚn website kunnen voortvloeien waar de nodige informatie op te vinden is met betrekking tot de BIN-werking, elektronische aangifte, preventiemaatregelen, fiscale aftrek, enzovoort.

Graag had ik antwoord op onderstaande vragen:

1. Erkent u de problematiek van de winkeldiefstallen?

2. Bent u bereid een ge´ntegreerd beleid te voeren inzake winkeldiefstallen en hierover overleg te plegen met de collega-ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Zelfstandigen?

3. Bent u bereid een hogere prioriteit te willen geven inzake de vervolging van winkeldiefstallen?

4. Bent u bereid de elektronische aangifte administratief te vereenvoudigen en via een ge´ntegreerde website meer kenbaar te maken?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2010 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Justitie.