Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1382

van Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) d.d. 13 augustus 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen

tabak
minderjarigheid
nicotineverslaving
verkoopvergunning

Chronologie

13/8/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008)
4/9/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1381

Vraag nr. 4-1382 d.d. 13 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jongeren van minder dan 16 jaar die sigaretten kopen, riskeren zelf geen enkele sanctie. De winkeliers daarentegen kunnen vervolgd worden omdat ze sigaretten verkopen aan jongeren van minder dan 16 jaar. Omdat de jongeren zelf niets riskeren, maken velen er een sport van de winkeliers te misleiden.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Hoeveel winkeliers werden de voorbije vijf jaar beboet voor de verkoop van sigaretten aan minderjarigen ? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen ?

2. Hoeveel keer werd de voorbije vijf jaar klacht ingediend door winkeliers omwille van agressief gedrag door jonge klanten van minder dan 16 jaar die de aankoop van sigaretten geweigerd werd ?

3. Acht de minister het wenselijk maatregelen te nemen om de verkoop van sigaretten aan jongeren in te dijken ? Op welke manier wil de minister de zelfstandige ondernemers die weigeren sigaretten te verkopen aan jongeren beneden de 16 jaar, beschermen tegen agressief gedrag ?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

1, 2 en 3. Als antwoord op zijn vraag dien ik het geachte lid mede te delen dat de vervolging van inbreuken op het verbod op de verkoop van sigaretten aan jongeren onder de 16 jaar tot de bevoegdheid behoort van de minister van Justitie, aan wie deze vraag ook gesteld werd (schriftelijke vraag nr. 4-1381).