Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3896

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Moederschapshulp - Zelfstandigen - Dienstencheques

zelfstandig beroep
moederschap
bijkomend voordeel
moederschapsuitkering
meewerkende echtgenoot

Chronologie

4/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009)
3/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3896 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 17 januari 2006 voerde het systeem van 'moederschapshulp' voor vrouwelijke zelfstandigen die bevallen zijn van één of meerdere kinderen in. De betrokken vrouwelijke zelfstandigen kunnen bij hun sociale verzekeringsfonds gratis dienstencheques aanvragen binnen een welbepaalde termijn na de bevalling. Zowel in 2006 als 2007 werden meer dan 3.000 aanvragen ingediend.

Voor het jaar 2008 en voor het eerste semester van 2009 kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel geregistreerde moederschapsverloven waren er bij a) zelfstandigen en b) meewerkende echtgenotes?

2) Hoeveel aanvragen voor moederschapshulp werden ingediend?

3) Hoeveel dienstencheques werden door de sociale verzekeringsfondsen toegekend?

4) Hoeveel van deze dienstencheques werden binnen de voorziene geldigheidsduur van acht maanden gebruikt?

5) Hoeveel van de vervallen, ongebruikte dienstencheques werden omgeruild?

6) Hoe schat de minister de werking van de maatregel en het toegekend aantal dienstencheques in?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

Ik heb de eer u de volgende beschikbare statistieken mee te delen, afkomstig van de volgende bronnen :

Het is niet steeds mogelijk om cijfermateriaal voor het eerste semester van 2009 voor te leggen.

 1. Het aantal geregistreerde moederschaps-verloven bij a) zelfstandigen en b) meewerkende echtgenotes.

  Ik beschik enkel over de cijfers van het jaar 2008. De cijfers voor het eerste semester van 2009 zijn nog niet beschikbaar (bron : RIZIV).

  a) 5.172 zelfstandigen

  b) 250 meewerkende echtgenoten.

 2. Het aantal ingediende aanvragen voor moederschapshulp.

  Het RSVZ registreert de aanvragen voor moederschapshulp, SODEXO registreert het aantal inschrijvingen in het kader van de moederschapshulp.

  Het RSVZ kan enkel cijfers m.b.t. het eerste kwartaal van 2009 meedelen. SODEXO beschikt over statistieken met betrekking tot het eerste semester van 2009.

  Voor het jaar 2008 (van 1 januari tot 31 december) zijn er 3 744 ingediende aanvragen voor moederschapshulp (vóór en ná de geboorte van het kind) door vrouwelijke verzekeringsplichtigen geregisteerd door het RSVZ.

  Voor het eerste kwartaal van het jaar 2009 (van 1 januari tot 31 maart) heeft het RSVZ 1 124 ingediende aanvragen voor moederschapshulp geregistreerd.

  Voor het eerste semester van het jaar 2009 (van 1 januari 2009 tot 30 juni 2009) heeft SODEXO 2 082 inschrijvingen genoteerd.

 3. Aantal dienstencheques toegekend door de sociale-verzekeringsfondsen in het kader van de moederschapshulp (bron : RVA).

 1. Aantal dienstencheques dat binnen de voorziene geldigheidsduur van acht maanden werd gebruikt (bron : RVA).

 1. Aantal vervallen en niet-gebruikte dienstencheques die werden omgeruild (bron : SODEXO).

  Deze vraag bevat twee onderdelen: enerzijds de omruiling van vervallen dienstencheques en anderzijds de omruiling van niet-gebruikte niet-vervallen dienstencheques.

  Tot en met 30 april 2008 konden niet-gebruikte maar vervallen dienstencheques omgeruild worden indien de geldigheidsduur van de dienstencheques nog geen zes maand verstreken was (artikel 3, §3, lid 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, zoals geldig tot op 30 april 2008).

  Vanaf 1 mei 2008 is het omruilen van niet-gebruikte dienstencheques tegen nieuwe dienstencheques met een nieuwe geldigheidsduur uitsluitend mogelijk tijdens hun geldigheidsperiode (artikel 3, §3, lid 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, zoals geldig vanaf 1 mei 2008).

  In 2008 (van 1 januari tot 31 december) werden 8 855 dienstencheques omgeruild.

  Voor de eerste vier maanden van het jaar 2008 (van 1 januari tot 30 april) betreft dit cijfer dus zowel de omruiling van vervallen als van niet-vervallen ongebruikte dienstencheques.

  Vanaf de vijfde maand (van 1 mei tot 31 december) betreft dit cijfer enkel de omruiling van niet-gebruikte nog geldige dienstencheques.

  In 2009 werden tijdens het eerste semester (van 1 januari 2009 tot 30 juni 2009) 13.521 niet-gebruikte nog geldige dienstencheques omgeruild.

 2. Deze maatregel wordt erg gewaardeerd door de zelfstandigen en werkt goed. Er bestaat nog steeds een verschil tussen het aantal aanvragen voor moederschapshulp en het aantal moederschapsverloven. Er werden door de zelfstandigen 3 744 aanvragen voor moederschapshulp ingediend tegenover 5 422 moederschapsverloven geregistreerd bij de vrouwelijke zelfstandigen. De cijfers over het aantal toegekende en gebruikte dienstencheques geven aan dat de maatregelen die tot nu tot werden genomen voor een gevoelige stijging hebben gezorgd van het aantal toegekende aanvragen voor moederschapshulp en het aantal verstrekte en gebruikte dienstencheques.

  De sociaal verzekeringsfondsen hebben de plicht de beste informatie te verstrekken aan die zelfstandigen die te maken hebben met moederschapshulp. Ik heb kunnen bekomen dat de informatie hierover nog wordt uitgebreid, met name via de bijlage van het verzoek tot betaling van de sociale bijdragen.