Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6406

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 29 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Openbare werken - Hinder - Inkomenscompensatievergoeding

zelfstandig beroep
detailhandel
kleine en middelgrote onderneming
zelfstandig winkelbedrijf
openbare werken
financieel verlies
vergoeding

Chronologie

29/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6406 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Op voorwaarde dat de activiteit aan bepaalde criteria voldoet en dat wegens de hinder de opening van de inrichting vanuit operationeel oogpunt niet zinvol is gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen, heeft een zelfstandige het recht een aanvraag tot vergoeding in te dienen, vergezeld van een attest van hinder dat wordt afgeleverd door de gemeente.

Het bedrag van de vergoeding bedraagt 70 euro per maand en is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de dag van de sluiting van de gehinderde inrichting.

Ik heb de volgende vragen:

Hoeveel dossiers werden er sinds het bestaan van die inkomenscompensatievergoeding ingediend?

Kan de geachte minister me de cijfers per provincie geven?

Kan ze me enkele details geven over de aard van de ingeroepen hinder?

Wat is het totale bedrag van de uitgekeerde vergoedingen?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Sinds het begin van de toepassing van de wet van 3 december 2005, hebben 742 dossiers een schadevergoeding gekregen :

NB: omwille van boekhoudkundige redenen zullen de cijfers per 31 december 2009 slechts beschikbaar zijn eind januari 2010. Door middel van extrapolatie zal het totaal voor 2009 uitkomen op +/- 670 behandelde dossiers.

PROVINCIE

AANTAL DOSSIERS 2007

AANTAL DOSSIERS 2008

AANTAL DOSSIERS 2009

TOTAAL

Antwerpen 

19

8

56

83

Vlaams Brabant 

7

12

15

34

West-Vlaanderen 

30

65

221

316

Oost-Vlaanderen 

9

27

61

97

Limburg 

5

10

39

54

Henegouwen

3

2

45

50

Waals Brabant

0

0

11

11

Luik

7

19

3

29

Luxemburg

2

1

10

13

Namen

0

1

13

14

Brussel 

4

14

23

41

De meerderheid van de zelfstandigen haalt de volgende twee redenen van hinder aan :

Sinds het begin van de toepassing van de wet van 3 december 2005, bedraagt het totaal van de gestorte vergoedingen 1 426 661,60 euro:

NB: met een extrapolatie van de bedragen zou het totaalbedrag dat werd betaald in 2009 moeten draaien rond 1 150 000 euro.