Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1931

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 maart 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing

Verenigd Koninkrijk
alcoholisme
accijns
bier

Chronologie

30/3/2011Verzending vraag
12/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1932

Vraag nr. 5-1931 d.d. 30 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgische speciaalbieren dreigen duurder worden voor de Britten. Met een accijnsverhoging op sterke bieren hoopt de Britse regering het overmatig drankmisbruik in te dijken. Belgische speciaalbieren dreigen hiervan ten onrechte het slachtoffer te worden.

CAMRA, de vereniging die 120 000 Britse bierliefhebbers verenigt, vreest dat Belgische speciaalbieren de dupe van de nieuwe taks worden.

Als de regering op 7,5 volumeprocent inzet, komen veel meer Belgische bieren zoals La Chouffe, Karmeliet, Duvel, Westmalle Tripel, Westvleteren 8, Rochefort 8 en Rochefort 10 in het vizier. Deze maatregel schiet zijn doel voorbij.

De Belgische speciaalbieren zijn immers - alleen al omwille van de duurdere verkoopprijzen - niet de goedkope drankjes uit de supermarkt die de Britse regering ongetwijfeld terecht zwaarder wil belasten. De Belgische bieren zijn degustatiebieren die gezien hun hogere prijs en hun specifieke smaakpatroon niet leiden tot " bingedrinking ".

Eerder probeerde ook Frankrijk, begin 2003 een gelijkaardige maatregel te lanceren. Een accijnsverhoging op bières du clochard bedreigde toen ook Duvel, Leffe Tripel en consorten. Na tussenkomst van onder meer minister Reynders en eerste minister Verhofstadt bij hun Franse collega's werden de bieren beter omschreven in de wetgeving. Bovendien kan men zich de vraag stellen in hoeverre deze maatregel niet tevens om protectionistische redenen worden voorgesteld. Daarom zou het aangewezen zijn om er bij de Britse regering voor te pleiten om enkel de goedkope zware bieren te belasten of de bieren alvast beter te omschrijven om de goedkope zware bieren die inderdaad kunnen leiden tot een drankverslaving in het vizier worden genomen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op het voornemen van de Britse regering om ook onder meer Belgische speciaalbieren op te nemen in een lijst van hoger te beslasten bieren om de consumptie af te remmen en bent u het met me eens dat gezien de prijs van deze speciaalbieren de maatregel disproportioneel is? Kan u uitvoerig toelichten?

2) Heeft uzelf of iemand van uw regering reeds hieromtrent contact gehad met de Britse regering naar analogie van een gelijkaardig voornemen in 2003 van Frankrijk en kan u toelichten welke stappen reeds werden en zullen worden ondernomen? Zo neen, waarom niet?

3) Kan u aangeven of de Britse maatregelen reeds succesvol werden bijgestuurd gezien de vooropgestelde heffing op Belgische bieren mogelijks discriminatoir en disproportioneel zou zijn?

4) Heeft uzelf of iemand van uw regering hieromtrent reeds overleg gehad met onze brouwerijsector? Zo ja, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 12 mei 2011 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord gegeven door mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, op dezelfde schriftelijke vraag.