S. 7-216 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling
André Antoine    Anne-Catherine Goffinet   

voertuigenbelasting
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
milieuheffing
vervuiler-betaalt-principe
lokale belasting
pendel
tol
vervoerbeleid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
institutionele samenwerking
duurzame mobiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-216/1 7-216/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 8/1/2021
7-216/2 7-216/2 (PDF) Amendementen 21/4/2021
7-216/3 7-216/3 (PDF) Advies van de Raad van State 21/12/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2021   Indiening Doc. 7-216/1 7-216/1 (PDF)
8/1/2021   Inoverwegingneming
22/1/2021   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/7/2021   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Aparte rolnummers bij de Raad van State voor het voorstel en de amendementen: 69.834/3 69.835/3
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/1/2021   Verzending naar commissie
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Laruelle, Bert Anciaux
23/4/2021   Inleidende uiteenzetting door André Antoine
23/4/2021   Bespreking
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Bespreking
2/7/2021   Commissie wenst extern advies: Raad van State
Met toepassing van artikel 63-1 van het Reglement van de Senaat zal een beredeneerd advies worden gevraagd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 23/4/2021, 2/7/2021