Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6923

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal

openingstijd van een winkel
politiecontrole
arbeidsinspectie
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
reglement van het parlement

Chronologie

9/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
9/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6924

Vraag nr. 4-6923 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nachtwinkels rijzen als paddenstoelen uit de grond. Vaak gaat het om winkels waar de klanten komen om een paar vergeten boodschappen zoals bijvoorbeeld een brik melk. Ook sigaretten, bier en alcoholische dranken zijn erg in trek bij de klanten van een nachtwinkel.

Nachtwinkels zijn vaak ook het decor voor criminele feiten. Dat gaat van overvallen, inbraken en diefstallen tot zware delicten.

Graag had ik van de minister een antwoord op de volgende vragen.

1. Hoeveel nachtwinkels zijn er in BelgiŽ? Graag een evolutie gedurende de voorbije tien jaar?

2. Hoeveel controles voerde de economische inspectie, de politie en het gerecht gedurende de voorbije tien jaar uit op de nachtwinkels?

3. Hoeveel processen-verbaal werden tijdens deze controles opgesteld?

4. Welke overtredingen werden zoal vastgesteld?

5. Hoeveel personen werden de voorbije tien jaar gerechtelijk vervolgd omwille van het niet of onvoldoende naleven van de reglementeringen met betrekking tot nachtwinkels?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2010 :

  1. Nachtwinkels moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek ‘verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’, zonder enige verwijzing naar hun hoedanigheid als nachtwinkel. Er bestaan dan ook geen officiële cijfers over het aantal nachtwinkels.

    2. en 3. Mijn diensten beschikken niet over gegevens betreffende de door politie en justitie uitgevoerde controles. Ik verwijs ter zake naar het antwoord dat zal verstrekt worden door mijn collega, de Minister van Justitie, aan wie deze vraag eveneens gesteld werd. De laatste 10 jaar heeft de Algemene Directie Controle en Bemiddeling het volgende aantal onderzoeken ingesteld en het volgende aantal processen-verbaal van waarschuwing en processen-verbaal opgesteld, aangaande de wet op de openingsuren. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er slechts specifieke cijfers over nachtwinkels bestaan vanaf het jaar 2005. De cijfers voor de periode 2000-2004 hebben dan ook betrekking op alle types van winkelbedrijven.


Aantal controles

Aantal PVW’s

Aantal Pro-Justitia’s

2000

1179

125

206

2001

292

45

98

2002

373

29

143

2003

446

16

132

2004

659

29

171

2005

309

10

147

2006

139

2

50

2007

198

2

37

2008

87

3

25

2009

393

8

50

  1. De overtredingen die door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling werden vastgesteld, hadden voornamelijk betrekking op het niet respecteren van de openingsuren (bijvoorbeeld: nachtwinkels die voor 18 uur open zijn of die 24 uur op 24 uur open zijn) en in mindere mate op een gebrekkige prijsaanduiding.

  2. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling wordt niet systematisch op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan een proces-verbaal wordt gegeven door het parket van de Procureur des Konings. Bijgevolg beschikt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling niet over gegevens aangaande het aantal nachtwinkels dat gerechtelijke vervolgd werd omwille van het niet respecteren van de wet op de openingsuren.