Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6273

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 10 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project

Zilverfonds

Chronologie

10/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010)
11/1/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6269
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6270
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6272

Vraag nr. 4-6273 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2001 werd het Zilverfonds door de regering Verhofstadt I gecreŽerd. Na acht jaar blijkt dit niet meer te zijn dat een mislukt pedagogisch project.

Via het afbouwen van de overheidsschuld zouden de toekomstige vergrijzingkosten betaald worden. Het Zilverfonds zou aangesproken kunnen worden van zodra de schuldgraad onder 60 % van het bruto binnenlands product zou zakken. Dat zou in 2010 gebeuren.

Dat zal niet gebeuren aangezien de schuldgraad mede door de financieel-economische crisis weer aanzienlijk stijgt in plaats van te dalen.

Bovendien is het Zilverfonds een lege doos aangezien het fonds in eigen overheidspapier belegde. Als de overheid het Zilverfonds dus zou aanspreken, dan doet dit de schuld opnieuw stijgen.

Daarom deze vragen:

1. Zult u de strategie van het Zilverfonds nog verder volgen?

2. Bent u ervan overtuigd dat het Zilverfonds ooit van enig nut zal kunnen zijn voor het opvangen van de vergrijzingkosten?

3. Zult u het gefaalde pedagogisch project "Zilverfonds" opheffen of laat u het verder een stille dood sterven?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door de vice-eerste minister en minister van Financiën zal worden verstrekt.