Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5410

van Louis Ide (N-VA) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Horecasector - Gemeenschapskeukens - Voedselveiligheid - Controles - Evolutie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
horecabedrijf
voedselveiligheid
gezondheidsinspectie
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
1/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5410 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) lezen we een analyse van de uitgevoerde controles in de sector horeca en gemeenschapskeukens door het FAVV. Deze inspecties zijn inderdaad noodzakelijk wil men de voedselveiligheid in deze zaken waarborgen. Vandaar dat ik hieromtrent reeds een vraag stelde. Teneinde de situatie op te volgen, peil ik middels deze vraag echter naar meer recente gegevens.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Wat is het aantal "inspecties in de sector horeca en gemeenschapskeukens" door het FAVV voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 211?

2) Kan de geachte minister deze cijfers ook onderverdelen per Gewest (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2012 :

1. In onderstaande tabel wordt een overzicht weergeven van het aantal door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) uitgevoerde inspecties (= checklists) in de sector horeca en gemeenschapskeukens in 2008, 2009 en 2010. De synthese van de gegevens voor 2011 is aan de gang (hetzelfde geldt voor de volgende tabellen). 

Jaar

Aantal inspecties

2008

19 019

2009

42 972

2010

45 367

 2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van bovenstaande inspecties per gewest, in 2008, 2009 et 2010. 

Jaar

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2008

56,4 %

4,4 %

39,2 %

2009

59,2 %

7,6 %

33,2 %

2010

52,1 %

13,1 %

34,8 %