Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2588

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
voedselveiligheid
tabak
nicotineverslaving
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2186

Vraag nr. 4-2588 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) blijkt dat het, in 2007, 2 306 vragen ontving in verband met de hygiŽne van lokalen en personen, met inbegrip van de toepassing van de nieuwe tabakswetgeving. Bovendien ontving het FAVV, in 2007, 1 304 klachten in verband met dit thema. Tegenover de 587 van het jaar ervoor was dit een enorme stijging, die in de hand wordt gewerkt door de vele klachten voor het niet naleven van het rookverbod in restaurants. Regionale cijfers ontbreken in deze analyse, en deze had ik graag te weten gekomen. Daarom had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

1. Kan de geachte minister zowel het aantal vragen als het aantal klachten regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

2. Hoeveel van klachten in 2007 gingen over inbreuken tegen de tabakswetgeving ?

3. Hoeveel van de vragen aan het FAVV gingen over tabak en de wetgeving errond ?

4. Kan zij de cijfers uit vraag 3 en 4 regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

5. Welk gevolg wordt er aan klachten gegeven ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

 1. Voor het jaar 2007 laat de Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)-databank niet toe om een overzicht per gewest te geven van het aantal klachten en vragen.

 2. 732 klachten betroffen een inbreuk op de tabakswetgeving.

 3. Het aantal vragen betreffende dit onderwerp is niet beschikbaar voor het jaar 2007.

 4. Voor het jaar 2007 laat de FAVV-databank niet toe om een overzicht per gewest te geven van het aantal klachten en vragen.

 5. Ontvangen klachten worden direct geregistreerd in de databank (anonieme klachten, of waarvan de klager anoniem wenst te blijven, worden op dezelfde manier behandeld):

  - de geregistreerde klacht wordt zo snel mogelijk elektronisch doorgestuurd naar de betreffende de Provinciale controle-eenheid (PCE);

  - na doorsturen van de klacht naar de PCE(s) en binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst, stuurt het meldpunt een bevestiging naar de klager voorzover zijn adres gekend is;

  - in ieder geval moet de PCE het meldpunt op de hoogte stellen van het gevolg dat aan de klacht gegeven werd binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van klacht door de PCE;

  - het gevolg dat aan de klacht gegeven werd, wordt in de databank opgenomen. Het gevolg is afhankelijk van de aard van de vaststelling en kan variëren van: een niet gegronde klacht, een verwittiging, een proces-verbaal, al dan niet gevolgd door een boete, enz.