Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2187

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 16 december 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
bemiddelaar
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2589

Vraag nr. 4-2187 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vindt men op bladzijden 50 en 51 een analyse lezen over de ombudsdienst van het FAVV. In twee tabellen wordt de onderverdeling van de klachten gemaakt die binnenkwamen bij de ombudsdienst van het FAVV in 2007.

Omdat ik graag de regionale analyse gemaakt had van deze klachten, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Kan de geachte minister de tabel op bladzijde 50 van het Jaarverslag 2007 van het FAVV ("Verdeling van de bij de ombudsdienst ingediende vragen en klachten per categorie") opsplitsen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

2. Kan zij de tabel op bladzijde 51 van het Jaarverslag 2007 van het FAVV ("Onderwerp van de klachten in verband met de werking van het FAVV") opsplitsen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?