Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2681

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 8 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Eventuele verscherpte controles

verkoop met prijsreductie
handelsregelingen

Chronologie

8/7/2011Verzending vraag
8/8/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2681 d.d. 8 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Over de sperperiode wordt momenteel gedebatteerd binnen de Europese Unie (EU). Die is van oordeel dat dit een slechte zaak is voor de verbruikers. Het Europees Hof van Justitie buigt zich ook over de kwestie.

Ook bij ons wordt over dat onderwerp gediscussieerd, met name omdat de kledingketen ZEB, die al gerechtelijk werd vervolgd wegens het niet respecteren van het verbod om kortingen te afficheren vr de koopjesperiode, opnieuw de wettelijke bepalingen ter zake niet lijkt na te leven.

Het blijkt dat de ZEB-winkels eraan denken aan hun trouwe klanten kortingen tot 70% te geven tijdens de sperperiode en deze zouden ook gelden voor alle kopers die een goede zaak willen doen.

Het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) heeft aangekondigd opnieuw een klacht in te dienen bij de FOD Economie tegen de praktijken van ZEB. Het NSZ steunt zich op het feit dat iedereen de wet moet naleven.

Kunt u deze informatie bevestigen?

Heeft het NSZ inderdaad klacht ingediend bij de FOD Economie? Kreeg de keten al boetes voor het niet naleven van de wetgeving op de koopjes en de pre-koopjes? Zult u, gelet op de door het NSZ aangeklaagde feiten, de administratie vragen om prioritair controles uit te voeren in de winkels van de keten ZEB gedurende de koopjes- en de sperperiode?

Antwoord ontvangen op 8 augustus 2011 :

Zie hier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

Het Neutraal Syndicaat der Zelfstandigen (NSZ) heeft effectief klacht neergelegd ter gelegenheid van de acties die ZEB gepland heeft in juni 2011 Deze klacht werd inmiddels onderzocht. De gedane vaststellingen werden reeds doorgestuurd naar het parket van de procureur des Konings, zoals met de voorgaande vaststellingen ook het geval was. Het parket beschikt soeverein over het gevolg dat het hieraan wenst te verlenen.

Er loopt thans nog een onderzoek om na te gaan of ZEB eventueel inbreuken pleegt tijdens de nog lopende soldenperiode.