Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8606

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 26 maart 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn

welzijn van dieren
intensieve fokkerij
ei
officiŽle statistiek
kwaliteitsmerk

Chronologie

26/3/2013Verzending vraag
29/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8605

Vraag nr. 5-8606 d.d. 26 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 januari 2012 zijn legbatterijen verboden binnen de Europese Unie.

Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen is sinds 1 januari 2012 van kracht. Tegen 1 januari 2012 moest elk bedrijf dat beschikt over meer dan 350 leghennen aanpassingen doen aan de infrastructuur om deze in orde te brengen met de Europese regelgeving.

Een derde van de Belgische pluimveehouders oordeelde dat de investeringen die zij moesten doen aan hun infrastructuur om te voldoen aan de Europese regelgeving, te zwaar waren. Daarom stopten zij met de productie van eieren. Verder werd het verschil in prijs tussen eieren van scharrelkippen en eieren geproduceerd in verrijkte kooien zo klein dat dit nauwelijks de investering nog waard was.

De Europese leghennenrichtlijn dateerde reeds van 1999, maar ging pas van kracht op 1 januari 2012. Onder bepaalde omstandigheden kon men van een gedoogperiode van 6 maanden genieten. Deze periode werd nogmaals met een maand verlengd omdat de Belgische pluimveehouders nog niet klaar waren met de aanpassingen. Sinds 1 augustus zou er binnen de Europese Unie geen enkel ei nog mogen geproduceerd worden binnen een legbatterij. We weten al dat zowel in Spanje, ItaliŽ, als Griekenland nog illegaal eieren geproduceerd worden. Voorts worden binnen Europa ook eieren ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie, waar legbatterijen niet verboden zijn en waar niet dezelfde regels heersen qua dierenwelzijn.

Eind 2011 zaten nog drie miljoen kippen in BelgiŽ in legbatterijen. Midden juli kregen acht bedrijven een waarschuwing omdat een aantal details niet in orde waren. 65 bedrijven kregen een pv en een boete omdat ze nog niet ver genoeg stonden met de aanpassingen.

Ik zou de geachte minister de volgende vragen willen stellen:

1) Hoeveel eierproducerende bedrijven zijn actief in BelgiŽ? Hoeveel ton eieren worden jaarlijks geproduceerd? Hoeveel ton van deze eieren zijn bestemd voor de binnenlandse markt? Graag de cijfers voor 2010, 2011 en 2012.

2) Hoeveel ton eieren worden jaarlijks ingevoerd vanuit andere landen? Graag een opsplitsing tussen EU-landen en niet EU-landen.

3) Welke eisen qua dierenwelzijn en volksgezondheid worden opgelegd aan de importerende landen van buiten de Europese Unie? Welke en hoeveel controles worden hierop uitgevoerd?

4) Zijn alle Belgische eierproducerende bedrijven momenteel in regel met de Europese leghennenrichtlijn? Hoeveel controles zijn er sinds het van kracht gaan van de richtlijn uitgevoerd? Graag een opsplitsing in de twee periodes: van 1 januari 2012 tot 31 juli 2012 en van 1 augustus 2012 tot 31 december 2012. Hoeveel pv's en boetes zijn er na 1 augustus 2012 uitgereikt?

5) Bent u van mening dat een officieel kwaliteitslabel qua dierenwelzijn een meerwaarde kan betekenen voor het welzijn van de leghennen?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2013 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx..

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.