Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5731

van Inge Faes (N-VA) d.d. 29 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Sociale Zekerheid - Administratieve beslissingen- Intrekking

sociale zekerheid
beslissing
bestuursmaatregel
sociale uitkering

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5731 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 18 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, kan de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een beslissing intrekken en een nieuwe beslissing nemen wanneer :

1. Op de datum waarop de prestatie is ingegaan, het recht door een wettelijke of reglementaire bepaling is gewijzigd

2. Een nieuw feit of nieuw bewijsmateriaal dat een terugslag heeft op de rechten van de verzoeker, tijdens het geding wordt ingeroepen

3. Vastgesteld wordt dat de administratieve beslissing is aangetast door een onregelmatigheid of een materiŽle vergissing.

Om een inzicht te verwerven over het aantal intrekkingen en de financiŽle impact daarvan, graag:

- per Federale Overheidsdienst (FOD), per Openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en per meewerkende instelling van sociale zekerheid die onder uw bevoegdheid vallen;

- per sociale prestatie;

- voor de periode van 2007 tot en met 2011 (opgesplitst per jaar);

- per gewest:

1) Hoeveel administratieve rechtshandelingen werden ingetrokken?

2) Wat was de financiŽle impact van deze intrekkingen?

3) In hoeveel gevallen werden de ingetrokken rechtshandeling vervangen door een nieuwe beslissing?

4) In hoeveel gevallen betrof het een wijziging van de wettelijke bepaling?

5) In hoeveel gevallen betrof het een nieuw feit?

6) In hoeveel gevallen was de beslissing aangetast door een onregelmatigheid of materiŽle vergissing?

7) In hoeveel gevallen was er op het ogenblik waarop de nieuwe beslissing genomen moest worden sprake van verjaring, zodat geen terugvordering (of bijbetaling) meer mogelijk was?

8) Wanneer geen terugvordering (of bijbetaling) meer mogelijk was, over welk bedrag gaat het dan jaarlijks?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Er zijn aangaande deze problematiek geen gedetailleerde statistische gegevens voor handen.