Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7210

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Aantallen - Gebruik van het internet

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
officiŽle statistiek

Chronologie

12/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010)
13/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-7210 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) 3†400 klachten over voedsel gekregen. Dat is maar liefst een stijging met 47 % tegenover 2008.

De meeste klachten gaan over verpakkingen, hygiŽne, bewaarmethoden en vervaldata.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel personen dienden sinds de oprichting van het FAVV klacht in over voedsel? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

2. Over welk soort van klachten ging het? Graag had ik een uitsplitsing per soort en per jaartal ontvangen.

3. Wat gebeurde met al die klachten? Graag had ik ook hierbij een uitsplitsing per jaartal gekregen.

4. Hoeveel van die klachten hadden tot gevolg dat producten uit de handel werden genomen? Graag had ik ook hierbij een uitsplitsing per jaartal gekregen.

5. Wanneer zal het klachtensysteem via het internet van start kunnen gaan? Op welke manier zal dit systeem functioneren?

Antwoord ontvangen op 13 april 2010 :

1.

Sinds de oprichting heeft het Meldpunt van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de volgende aantallen klachten ontvangen :

jaar

aantal

2002

339

2003

750

2004

1 159

2005

1 520

2006

1 482

2007

2 170

2008

2 265

2009

3 389

2.

De vijf meest voorkomende klachten in het jaar 2009 bij het Meldpunt waren:

Soort klacht

percentage

Hygiëne van lokalen en personen

37 %

Fabricage- en bewaarmethoden

17 %

Voedselvergiftigingen

11 %

rookverbod

10 %

Dierenwelzijn

8 %

De vijf meest voorkomende klachten in het jaar 2008 bij het Meldpunt waren :

Soort klacht

percentage

Hygiëne van lokalen en personen

39 %

rookverbod

17 %

Fabricage- en bewaarmethoden

13 %

Voedselvergiftigingen

9 %

Contaminanten

6 %

De vijf meest voorkomende klachten in het jaar 2007 bij het Meldpunt waren :

Soort klacht

percentage

Klachten betreffende het rookverbod

34 %

Hygiëne van lokalen en personen

26 %

Fabricage- en bewaarmethoden

12 %

Voedselvergiftigingen

8 %

Contaminanten

6 %

De vijf meest voorkomende klachten in het jaar 2006 bij het Meldpunt waren :

Soort klacht

percentage

Hygiëne van lokalen en personen

40 %

Fabricage- en bewaarmethoden

20 %

Voedselvergiftigingen

11 %

Contaminanten

6 %

Dierenwelzijn

4 %

De vijf meest voorkomende klachten in het jaar 2005 bij het Meldpunt waren :

Soort klacht

percentage

Hygiëne van lokalen en personen

39 %

Fabricage- en bewaarmethoden

22 %

Voedselvergiftigingen

9 %

Contaminanten

6 %

Etikettage en reclame

5 %

De vijf meest voorkomende klachten in het jaar 2004 bij het Meldpunt waren :

Soort klacht

percentage

Hygiëne van lokalen en personen

42 %

Fabricage- en bewaarmethoden

12 %

Contaminanten

8 %

Voedselvergiftigingen

7 %

Dranken

5 %

3.

De klachten die binnenkomen op het Meldpunt worden geregistreerd in een database-systeem. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging.Vervolgens wordt de klacht doorgestuurd naar de betrokken Provinciale Controle-Eenheden (PCE) ter behandeling. Nadat de PCE de klacht een onderzoek heeft uitgevoerd, wordt het resultaat doorgestuurd naar het Meldpunt. Het Meldpunt deelt dan het resultaat van het onderzoek mee aan de klager. Het meldpunt behandelt elke klacht, ook anonieme.

In bepaalde gevallen kan de gegrondheid van een klacht bij controle worden aangetoond, bij andere klachten is dat niet het geval. Voor 2009 geeft dat volgend beeld :


aantal

Gegrondheid aangetoond

1 664

Gegrondheid niet aangetoond

1 710

.

In sommige gevallen worden producten inderdaad in beslag genomen en vernietigd. Het Agentschap beschikt hieromtrent niet over precieze cijfers.

5.

Klachten kunnen ingediend worden per brief, fax of e-mail. Een CRM-systeem (Customer Relationschip Management) wordt momenteel ontwikkeld; via een internet toepassing kan op die manier een formulier worden ingevuld.