Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2587

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2185

Vraag nr. 4-2587 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vindt men op bladzijde 68 een analyse van de uitgevoerde controles van het FAVV, opgesplitst in zendingen, monsternemingen en inspecties. Uit de cijfers blijkt dat al deze categorieŽn sterk gestegen zijn ten opzichte van 2006.

Omdat ik graag de regionale analyse gemaakt had van deze controles, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Kan de geachte minister het aantal controles van het FAVV onderverdelen per gewest (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel), en dit voor de jaren 2005, 2006 en 2007 ?

2. Kan zij de regionale cijfers uit vraag 1 dan nog eens opsplitsen naar de categorieŽn "zendingen", "monsternemingen" en "inspecties", en dit voor de jaren 2005, 2006 en 2007 ?

3. Vanwaar de stijging tussen 2006 en 2007 die te merken is in de analyse in het Jaarverslag ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1. Verdeling van het aantal controle-opdrachten per Gewest

Voor 2005 :

Het FAVV is in de loop van 2006 overgestapt is op een volledig nieuwe, geïntegreerde databank voor het beheer van alle controle-activiteiten met voor de inspecties een systeem van checklists met wegingen. Deze databank was maar volledig operationeel vanaf maart 2006 en dus is het bijgevolg niet mogelijk om de gegevens die opgevraagd zijn voor 2007 op een gelijkaardige gedetailleerde manier weer te geven voor de voorgaande jaren. Wel kan er verwezen worden naar de resultaten in de respectievelijke activiteitenverslagen 2005 en 2006 die op www.favv.be beschikbaar zijn.

Voor 2006 :

Deze schatting is gebaseerd op een extrapolatie voor 2006 aangezien ze slechts de gegevens van maart tot december 2006 bevat.

Voor 200 7 :

2. Verdeling per categorie :

Voor 2005 :

idem vraag 1

Voor 2006 :

Deze schatting is gebaseerd op een extrapolatie voor 2006 aangezien ze slechts de gegevens van maart tot december 2006 bevat.

Vlaanderen : 71 %

Wallonië : 26,5 %

Brussel : 2,5 %

Vlaanderen : 62 %

Wallonië : 34,5 %

Brussel : 3,5 %

Voor 2007 :

Vlaanderen : 73,5 %

Wallonië : 23,5 %

Brussel : 3%

Vlaanderen : 63,5 %

Wallonië : 32 %

Brussel : 4,5 %

3. De toename van het aantal uitgevoerde controle-opdrachten in 2007 moet worden toegeschreven aan het gebruik van de nieuwe informaticatools die een betere efficiëntie mogelijk maken van de controle-activiteiten en aan de gestage verbetering van de informatie die aanwezig is in de operatorendatabank BOOD. Men mag trouwens aannemen dat die activiteiten in 2008 nog verder zullen stijgen.