Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laruelle Sabine" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1974
Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van BelgiŽ (4-6401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6401
Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3156
Algemeen Rijksarchief te Brussel - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4735
Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid (4-4219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4219
Ambulante handel - Machtigingen - Aantal (4-4430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4430
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles (4-4428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4428
Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming (4-7545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7545
Asbestfonds (4-4116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4116
Association rťgionale de santť et d'identification animales (ARSIA) - Kantoor van Bergen - Verhuis naar Ciney - Verantwoording - Personeel - Situatie (4-6640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6640
Auteursrechten - Nieuw fiscaal statuut - Gevolgen op socialezekerheidsvlak (4-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1391
Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport (4-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-990
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (4-4175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4175
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1082
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3378
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1941
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7416
Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4736
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3161
Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4734
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen (4-3182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3182
Belgisch onderzoeksstation - Kostprijs inhuldiging - Werkingskosten (4-3127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3127
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Heffingen op kleine en middelgrote ondernemingen (4-3700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3700
BelgiŽ - Economie - Russische investeringen (4-1589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1589
Betoging Agrofront - Eisen van landbouwers en melkproducenten - Houding van BelgiŽ - Budgettaire implicaties (4-4404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4404
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-318
Bureau voor Normalisatie - Taalkaders (4-7507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7507
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-1913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1913
Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3183
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4733
Champignonkwekerijen - Concurrentie uit Midden-Europa - Loonkost - Maatregelen (4-4405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4405
CocaÔnesporen in energiedrinks (Resultaten onderzoek door FAVV) (4-804)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-79
p. 7-8 4-79 p. 7-8 (PDF)
Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten (4-6584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6584
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof (4-5031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5031
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof (4-5737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5737
De Belgica - Lichting - Mogelijkheid - Belgische deelneming - Budget (4-6986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6986
De actuele werking van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) (Probleem van de opvolging van de voorzitter - Voortgang van de klachten - Noodzaak om het KB van 6 september 1993 aan te passen) (4-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Andrť Van Nieuwkerke aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 26-27 4-61 p. 26-27 (PDF)
De administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers (4-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 70-74 4-26 p. 70-74 (PDF)
De consumptie van insecten (om aan de groeiende vleesbehoefte te voldoen - Reglementering rond eetbare insecten) (4-1026)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 64-65 4-83 p. 64-65 (PDF)
De controle van de horecazaken (Onvoldoende op het vlak van infrastructuur, inrichting en hygiŽne) (4-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 51-52 4-52 p. 51-52 (PDF)
De crisis in de melkprijs (Rendabiliteitsprobleem in de melksector : stand van zaken in de onderhandelingen tussen de melkproducenten en de grootdistributie) (4-843)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-82
p. 13-15 4-82 p. 13-15 (PDF)
De dekking van de familiale verzekering (Auto-ongeval waarvan iemand, als " Bob" ingeschakeld, het slachtoffer was) (4-94)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-13
p. 7-8 4-13 p. 7-8 (PDF)
De evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming (Bedreiging voor de maatschappelijke cohesie) (4-127)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-16
p. 13-14 4-16 p. 13-14 (PDF)
De financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast (Begrotingstekort van het Fonds) (4-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zeflstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-69
p. 24-26 4-69 p. 24-26 (PDF)
De financiering van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (MR-voorstel nr 52-382 houdende verruiming van het toepassingsveld van de bilaterale gouvernementele samenwerking zoals bepaald in de wet van 25 mei 1999 - Code met ethische criteria voor openbare aanbestedingen door Europese bedrijven) (4-93)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-13
p. 11-13 4-13 p. 11-13 (PDF)
De fraude met internetbankieren (Aansprakelijkheid - Phishing) (4-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 36-40 4-18 p. 36-40 (PDF)
De gevolgen in BelgiŽ van de verkoop van 40 miljoen liter opzettelijk vervuilde zonnebloemolie uit OekraÔne (Besmet voedsel - Gevaar voor de menselijke gezondheid - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) (4-370)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-35
p. 23-25 4-35 p. 23-25 (PDF)
De gevolgen van de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje bij de Raad voor de mededinging (Weigering van de vier grootbanken om het bedrag van de uitstaande bedragen op hun spaarrekeningen mede de delen - Gebrek aan transparantie) (4-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionale Hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-14
p. 7-8 4-14 p. 7-8 (PDF)
De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen daarvan voor onze landbouw (4-156)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-17
p. 7-10 4-17 p. 7-10 (PDF)
De hulp aan de melksector (Standpunt van BelgiŽ tijdens de Europese Raad Landbouw) (4-909)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-93
p. 15-17 4-93 p. 15-17 (PDF)
De innovatiepremie (voor creatieve werknemers die zo bijdragen tot de competitiviteit van de onderneming - Vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (4-41)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 40-43 4-13 p. 40-43 (PDF)
De misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets (4-308)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 67-69 4-30 p. 67-69 (PDF)
De moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (ook ex-kankerpatiŽnten - Betaalbare verzekering voor iedereen) (4-123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-15
p. 21-22 4-15 p. 21-22 (PDF)
De mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen (4-420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 20-22 4-46 p. 20-22 (PDF)
De onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren (4-121)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 58-59 4-17 p. 58-59 (PDF)
De ontevredenheid van de melkveehouders (Prijsinstabiliteit - Verhoging van de quota - Alsmaar duurdere melkproductie - Verlaging van de prijzen op de boerderij) (4-334)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-33
p. 9-11 4-33 p. 9-11 (PDF)
De opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt (Koppelverkoop) (4-396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-37
p. 23-24 4-37 p. 23-24 (PDF)
De opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de EnquÍte voor Arbeidskrachtentelling (EAK) (Noodzaak om arbeidsparticipatiegraad van gehandicapten te verhogen - Nood aan cijfers) (4-738)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 64-65 4-65 p. 64-65 (PDF)
De resultaten van de Raad Landbouw (Check-up van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - Modulatie - Investeringshulp - Braakland - Melkquota) (4-469)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-49
p. 7-9 4-49 p. 7-9 (PDF)
De scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (Stand van zaken 4 jaar na het onderzoek van het Vlaams Belang op basis van schriftelijke vragen - Achteruitgang van de toestand bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief) (4-961)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 43-45 4-80 p. 43-45 (PDF)
De toegankelijkheid van de federale musea (voor personen met beperkte mobiliteit) (4-1423)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 75-76 4-111 p. 75-76 (PDF)
De toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden (4-1376)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 92-94 4-109 p. 92-94 (PDF)
De toestand in Pakistan (Politieke toestand - Uitroeping van de noodtoestand) (4-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 20-21 4-3 COM p. 20-21 (PDF)
De uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen (aan andere instellingen - Bruikleenovereenkomsten - Inventaris) (4-1394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 79-81 4-110 p. 79-81 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstoffen in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (4-875)      
  Mondelinge vraag van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-86
p. 17-19 4-86 p. 17-19 (PDF)
De verlaging van het kilometercontingent voor de controleurs van de Federale Overheidsdienst Economie (Controle van de consumptieprijzen) (4-1697)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 15 4-120 p. 15 (PDF)
De vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen (4-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-107
p. 36-38 4-107 p. 36-38 (PDF)
De verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw (Programmawet 27 april 2007 art. 183 - Uitblijven van uitvoeringsmaatregelen - Alternatieven voor de verplichte bijmenging - Gebruik van duurzaamheidscriteria in de productie en de bevoorrading - Lastenverdeling tussen de federale Staat en de gewesten) (4-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 65-68 4-52 p. 65-68 (PDF)
De vertraging in de behandeling van dossiers inzake landbouwrampen (4-535)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-54
p. 6-8 4-54 p. 6-8 (PDF)
De verzekering tegen kleine risico's van gehandicapte zelfstandigen (Ongewenst gevolg van de wet van 21 december 2007 houdende integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen t.a.v. personen die voorheen van een vrijstelling genoten omwille van een ernstige of langdurige werkonbekwaamheid) (4-276)      
  Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-28
p. 11-12 4-28 p. 11-12 (PDF)
De wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Aarzelende houding van RSZ en fiscus tegenover het feit dat ze als gewone schuldeisers in de opschorting worden beschouwd in plaats van als buitengewone) (4-1578)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 116-119 4-116 p. 116-119 (PDF)
Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten (4-7531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7531
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1713
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3734
Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten (4-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-854
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-268
Erkenning van de titel van auto-expert - Oprichting van een Instituut voor de auto-experts - Uitvoering - Trage aanpak (4-6347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6347
Euro NCAP - Crashtests - Veiligheid (Pick-ups) (4-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-477
Europees Voedselveiligheidsagentschap - Besmetting van kip met bacteriŽn - Conclusies (4-7439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7439
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3542
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-223
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten (4-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-998
Familieplan voor zelfstandigen - Concrete uitvoering - Voorziene budgettaire ruimte (4-6946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6946
Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Interne taakverdeling (4-6799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6799
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing (4-2184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2184
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing (4-2586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2586
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing (4-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2193
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing (4-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2595
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Heffingen - Gelijke behandeling bakkers en beenhouwers (4-3055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3055
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Controles en resultaten (4-6921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6921
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Opdrachten - Aspect "Volksgezondheid" (4-481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   vraag ingetrokken
SV 4-481
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing (4-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2192
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing (4-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2594
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing (4-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2188
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing (4-2590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2590
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact (4-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2191
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact (4-2593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2593
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie (4-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2185
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie (4-2587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2587
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest (4-2186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2186
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest (4-2588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2588
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing (4-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2189
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing (4-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2591
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Aantallen - Gebruik van het internet (4-7210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7210
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio (4-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2187
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio (4-2589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2589
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onbekende operatoren in de voedselketen - Identificatie - Databank BOOD (4-6797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6797
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing (4-2190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2190
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing (4-2592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2592
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Werking van het directoraat-generaal - Controle (4-6798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6798
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Klachten - Chinese pijnboompitten - Verandering van de smaakzin (4-7168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7168
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-4917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4917
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5734
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering (4-6320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6320
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3566
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten (4-7407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7407
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2010
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6709
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6753
Federale musea - Bezoekersaantal (4-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4899
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1691
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4756
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2996
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1104
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1502
Federale wetenschappelijke instellingen - Hervorming van de structuren - Studie - Aanbevelingen (4-6286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6286
Federale wetenschappelijke instellingen - In bruikleen gegeven kunstwerken - Kosten van het restaureren (4-382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-382
Federale wetenschappelijke instellingen - Invoering van een nieuwe functie - Conservator - Stand van zaken (4-6285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6285
Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken (4-383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-383
Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek (4-4080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4080
Fonds Wetenschapsbeleid (4-4119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4119
Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (4-4082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4082
Fonds kansspelen (4-4083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4083
Fonds leefmilieu (4-4081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4081
Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast (4-4079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4079
Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten (4-4078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4078
Fonds voor bescherming tegen de ioniserende stralingen (4-4077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4077
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ (4-4076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4076
Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen (4-4075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4075
Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (4-4074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4074
Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis - Wettelijke basis - Doelstellingen - Organisatie (4-4685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4685
Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging (4-4117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4117
Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden (4-4073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4073
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen (4-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3614
Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen (4-4118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4118
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2945
Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie (4-6396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6396
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-489
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (4-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1194
Gereglementeerde beroepen - Toegang tot het beroep - Examens (4-2141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2141
Grondstoffenfonds (4-4120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4120
Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers (4-353)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-353
Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen (4-3108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3108
Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven (4-5122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5122
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Overdracht van bevoegdheden van FOD Volksgezondheid naar het ministerie van Landbouw) (4-208)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 17-18 4-24 p. 17-18 (PDF)
Het afschaffen van de beroepsvoorwaarden voor de toegang tot de horeca (4-740)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-72
p. 25-26 4-72 p. 25-26 (PDF)
Het codificatieproject economisch recht (Reorganisatie van bestaande economische regelgeving - Stand van zaken werkzaamheden Rondetafel - Overleg met sociale partners - Europese benadering) (4-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 62-64 4-79 p. 62-64 (PDF)
Het door het FAVV gemaakte onderscheid tussen kleine restauratie en traditionele restauratie (Grijze zone in de horeca) (4-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-86
p. 16-17 4-86 p. 16-17 (PDF)
Het globaal plan voor de horeca (Nieuwe KMO-plan - Moeilijkheden van de horeca-sector) (4-328)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-32
p. 21-24 4-32 p. 21-24 (PDF)
Het misbruik van het milieuargument door de autoconstructeurs (4-84)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-13
p. 19-21 4-13 p. 19-21 (PDF)
Het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens (4-255)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 57-59 4-27 p. 57-59 (PDF)
Het onthaal van buitenlandse onderzoekers (4-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-35
p. 21-23 4-35 p. 21-23 (PDF)
Het recent onderzoek naar het cocaÔnegebruik in ons land (4-383)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-36
p. 14-16 4-36 p. 14-16 (PDF)
Het ritueel slachten ter gelegenheid van het Offerfeest (Verdoving) (4-520)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-52
p. 9-10 4-52 p. 9-10 (PDF)
Het statuut van het Instituut Pasteur (Fusie van het Instituut Pasteur met het departement micro-biologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) (4-119)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 34-37 4-15 p. 34-37 (PDF)
Het uitwijken naar Nederland voor veldproeven met genetisch gewijzigde populieren (4-519)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-52
p. 11-12 4-52 p. 11-12 (PDF)
Het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving (Regels inzake het recht van voorkoop en van opzegging - Verstrijken van geldigheidstermijn van 5 jaar voor oppervlakten - Bevoegdheid van de gewesten) (4-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 60-62 4-66 p. 60-62 (PDF)
Het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen ("Chloorkippen") (4-358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 72-74 4-34 p. 72-74 (PDF)
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5015
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5736
Horeca - Faillissementen - Aantallen (4-3181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3181
Horeca - Toegang tot het beroep - Hervorming (4-4555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4555
Hulpmaatregelen voor melkproducenten (Kostprijs BSE-tests - Financiering van het FAVV) (4-358)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-34
p. 21-22 4-34 p. 21-22 (PDF)
HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-500
HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-648
Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010 (4-4948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4948
Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010 (4-5735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5735
Import van vis - Verplichting van het " Catch-certificate " - Bevoegdheden - Voedselketen (4-6646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6646
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4273
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6672
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-864
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1836
KMKG - Collecties - Staat - Digitalisering - Werken in depot - Aantal - Opzoeking - Methodologie - Bewaring - Voorwaarden - Verbeteringen - Zaalwachters - Specifieke opleidingen - Gebouwen - Veiligheid - Vrijwilligers die de inventaris opmaken (4-6985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6985
Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp (4-178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-178
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-934
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3630
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3652
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010 (4-2107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2107
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010 (4-2585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2585
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7346
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden - Toelichting (4-3275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3275
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3160
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren (4-264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-264
Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3159
Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4737
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden in de activiteitengroepen - Toelichting (4-3274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3274
Koninklijk Observatorium van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4738
Koninklijk besluit van 29 januari 2007 - Ontwerp van wijzigend koninklijk besluit - Kwalificatie van zekere werken als -gebouw- en als -ruwbouw- - Beperking - Confederatie Bouw - Vragen (4-7311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7311
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4739
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Aankoopdossiers - Archiveringsregels - Originele betalingsbewijzen (4-6304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6304
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Afzonderlijke inventarissen - Controle (4-6298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6298
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen (4-6303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6303
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bewaargevingen - Ontbreken van een wettelijke norm - Ontbreken van een volledig register (4-6297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6297
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen (4-6306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6306
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur (4-6296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6296
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie (4-6307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6307
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Lacunes - Maatregelen (4-6300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6300
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning (4-6308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6308
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves en collecties - Slechte bewaaromstandigheden - Aanwerving van een ingenieur (4-6287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6287
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling (4-6302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6302
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering (4-6310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6310
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen (4-6309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6309
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4740
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant (4-3586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3586
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3157
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Vermiste kunstwerken - Bijgewerkte lijst - Stand van zaken (4-6807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6807
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Museum voor Oude Kunst - Schilderijen opgeslagen in het reservedepot - Beschadiging (4-2979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2979
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Bewaargevingen - Aantallen - Ontbreken van een register (4-6305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6305
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Inventarissen - Wettelijke basis - Maatregelen (4-6299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6299
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4741
Koninklijke Sterrenwacht - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3158
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal (4-4435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4435
Koopjes - Sperperiode - Inbreuken (4-6632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6632
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ (4-2025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2025
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Freelancejournalisten - Stand van zaken (4-4563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4563
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Vrije beroepen - Niet-handelsondernemingen naar privaat recht - Invoering van de gegevens - Stand van zaken (4-4562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4562
Kwekerijen - Vorstperiode - Schade - Erkenning als extreme koudeperiode en als ramp (4-6591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6591
Land- en tuinbouw - Monopolie octrooien - Voedselvoorziening (4-4150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4150
Land- en tuinbouw - Octrooien - Monopolie - Voedselvoorziening (4-4226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4226
Land- en tuinbouwsector - Vrouwelijke aanwezigheid - Huishoudelijke hulp (4-4406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4406
Landbouwfonds (4-4112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4112
Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen (4-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1657
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1480
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7535
Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst (4-2863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2863
Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ (4-7474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7474
Mede-eigendom - Kruispuntbank van ondernemingen - Opname van de Verenigingen van mede-eigenaars - Problematiek en oplossingen (4-4880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4880
Mede-eigendommen - Beheer - Klachten (4-1898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1898
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5125
Melksector - Beheer - Europese Rekenkamer - Rapport - Behoud van de quota - Positie van Europees Commissaris Fischer Boel, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling - Belgisch standpunt (4-4942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4942
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ (4-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1682
Moederschapshulp - Zelfstandigen - Dienstencheques (4-3896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3896
Mogelijke contaminatie in de voedselketen tijdens het transport (Controles op het naleven van de verplichtingen - Veevoeders en granen in bulktransporten - Reinigingsfirma's - Onverwijderbaar aanbrengen van het opschrift "enkel voor levensmiddelen") (4-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 46-48 4-79 p. 46-48 (PDF)
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4472
Multiresistentie tegen antibiotica (bij de mens door het onrechtmatig gebruik van antibiotica door o.a. pluimveehouders) (4-1634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, ministre van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 70-74 4-117 p. 70-74 (PDF)
Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal (4-6923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6923
Nachtwinkels - Sluitingsuren - Bevoegdheid van de gemeenten - Tegengaan van overlast (4-6928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6928
Nanotechnologie - Nanodeeltjes - Consumentenproducten en voeding - Mogelijke risicoís (4-1425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1425
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid (4-3517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3517
Nationale Dienst voor Congressen (NDC) - Opdrachten - Overname door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Stand van zaken (4-3104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3104
Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds (4-3306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3306
Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3313
Nationale plantentuin van Meise - Taalkader - Initiatieven en genomen maatregelen - Antwoord op het arrest nr. 187.272 van de Raad van State van 22 oktober 2008 (4-7104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7104
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-399
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-644
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-4546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4546
Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles (4-3814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3814
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6381
Offerfeest - Vademecum in het Turks en het Arabisch - Taalwetgeving - Kosten (4-7124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7124
Ondergoed - Verkoop van bepaald ondergoed aan kinderen - Bescherming (4-936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-936
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-389
Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten (4-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-777
Ontbossing - Kostprijs - Moratorium (4-4254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4254
Ontoelaatbare praktijken van multinationals jegens kleine Belgische bedrijven (o.a. uitoefening van druk om fikse kortingen te verkrijgen, laattijdige betaling van facturen en uitgestelde betalingstermijnen - Nood aan Europese aanpak) (4-977)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 69-71 4-81 p. 69-71 (PDF)
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-846
Opening van het Magrittemuseum - Tentoonstelling van de collectie van de negentiende eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Weerslag (4-3759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3759
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1248
Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven (4-6608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6608
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7377
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4028
Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen (4-7141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7141
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding (4-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1741
POD Wetenschapsbeleid - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1740
POD Wetenschapsbeleid - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Doorzenden van rekeningen naar het Rekenhof (4-224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-224
Participatiefonds - Financieringen - Verdeling per activiteitstak - Jaar 2009 - Cijfers - Gegevens van de Duitstalige gemeenschap (4-6811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6811
Participatiefonds - Steun aan de ondernemingen - CashEO - Kleine ondernemingen - Gebruik - Cijfers en bedragen (4-6812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6812
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3974
Plantenfonds (4-4113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4113
Prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra (Inbreuk op de wet op de handelspraktijken) (4-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 18-20 4-24 p. 18-20 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Cel Event Support - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6500
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Ongeldige taalkaders - Maatregelen (4-4742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4742
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2007
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2006
Provisiefonds geneesmiddelen (4-4114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4114
REACH - Proefdieren - Aantallen - Alternatieven (4-4307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4307
Radio-isotopen voor medische doeleinden - Tijdelijk tekort (4-1610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1610
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van een controlesysteem (4-3682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3682
Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (4-5119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5119
Rekenhof - BELNET, Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Laattijdig overzenden van rekeningen (4-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1156
Rekenhof - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Overzenden rekeningen (4-1158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1158
Rekenhof - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Laattijdige overzending van de rekeningen (4-1179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1179
Rekenhof - Landbouw - Eindrekeningen over geldvoorschotten - Laattijdig doorsturen (4-3589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3589
Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Concrete maatregelen (4-3510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3510
Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4609
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1382
Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen (4-7164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7164
Rusthuizen - Betalen van auteursrechten - SABAM (4-198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-198
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid (4-4951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4951
Sanitair Fonds (Fonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten) (4-4115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4115
Schuifpoorten - Veiligheid - Controle (4-3037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3037
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo (4-40)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 6-10 4-6 COM p. 6-10 (PDF)
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-903
Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium (4-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-479
Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium (4-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-646
Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - FinanciŽle steun (4-6345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6345
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-426
Speciaal Fonds bestemd tot dekking van allerhande werkingskosten van het Centrum voor Informatieverwerking (4-4072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4072
Starterskrediet - Microfinanciering (4-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1614
Stocletpaleis - UNESCO - Werelderfgoed van de mensheid - Erkenning - Gevolgen - Wetenschappelijk onderzoek - Internationale verplichtingen van de Belgische Staat - Maatregelen (4-6787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6787
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Juridisch Statuut - Personeelskader (4-3307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3307
Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs) (4-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-326
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5049
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5738
Transvetten - Substituut voor verzadigde vetten - Verplichte verlaging in de voedingssector (4-5141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5141
Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken (4-491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-491
Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken (4-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-647
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3996
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2066
Veeteelt - Schapen en runderen - Blauwtongziekte - Preventieve maatregelen (4-3234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Leterme aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3234
Veevoederbedrijven - Kartelvorming - Onderzoek - Schade bij Belgische landbouwbedrijven (4-6660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6660
Vergiftigde Chinese melk (4-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1655
Verkoop van nieuwe producten - Dossiers om toelating te krijgen - Weigeringen (verrijkte voedingdmiddelen) (4-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1267
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-987
Vissen - Invoer - Strijd tegen de illegale vangsten - Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 - Belgische controleautoriteit - Aanwijzing- Vertraging (4-6987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6987
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels (4-501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-501
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels (4-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-649
Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie (4-1458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1458
Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid (4-925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-925
Voedselketen - Autocontrolesysteem (4-1201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1201
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7584
Wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan - Uitvoeringsbesluiten (4-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1220
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4607
Wetenschappelijk onderzoek - Financiering met openbare middelen - Toegankelijkheid (4-4227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4227
Wetenschappelijk onderzoek - Openbare toegankelijkheid (4-4141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4141
Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in BelgiŽ (4-6508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6508
Wetenschapsbeleid - Programma's ter ondersteuning van de politieke besluitvorming - Toekomstvisie - HeroriŽntering en herdefiniŽring - Bevoorrechte thema's (4-7402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7402
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-415
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-734
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken (4-6944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6944
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (4-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7539
Winterkoopjes - Omzet - Begindatum koopjes - Concurrentie tussen steden aan de landsgrenzen - Europese harmonisering (4-7071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7071
Zelfstandige activiteit - Stopzetting omwille van ongeschiktheid of ziekte - Gelijkstelling voor het openen van pensioenrechten (4-4211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4211
Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet (4-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1647
Zelfstandigen - Faillissement - Toekenning van een werkloosheidsuitkering (4-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1897
Zelfstandigen - Geen recht op vaderschapsverlof - Alternatieve oplossingen - Dienstencheques (4-7445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7445
Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoeding ten gevolge van werken - Evaluatie (4-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-347
Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoedingen in geval van werken - Bedragen (4-4210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4210
Zelfstandigen - Meewerkende echtgeno(o)t(e) - Ongehuwde helpers - Statuut (4-6698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6698
Zelfstandigen - Openbare werken - Hinder - Inkomenscompensatievergoeding (4-6406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6406
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling - Aanvragen (4-7334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7334
Zelfstandigen in bijberoep - Bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Aanpassingen (4-3552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3552
Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging (4-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-478
Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging (4-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-645
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6273
Zondagswinkelen aan de kust (Nieuw koninklijk besluit van kracht sinds 3 juli 2007) (4-158)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 54-55 4-20 p. 54-55 (PDF)
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4253
Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen (4-6330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6330
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999