S. 7-130 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
Karl Vanlouwe    Allessia Claes    Karolien Grosemans   

wetgeving
institutionele hervorming
Parlementair Comité belast met wetsevaluatie
bijzondere commissie
wetgevende procedure
rechtstreeks gekozen kamer
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-130/1 7-130/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/12/2019
7-130/2 7-130/2 (PDF) Amendementen 24/10/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/12/2019   Indiening
13/12/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
10/11/2023   Inschrijving op agenda
10/11/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Frédéric Eerdekens
10/11/2023   Inleidende uiteenzetting
10/11/2023   Regeling der werkzaamheden
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 10/11/2023