S. 7-295 Dossierfiche                  

Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure
Stephanie D'Hose    Els Ampe    Steven Coenegrachts    Rik Daems    Tom Ongena    Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Alexander Miesen    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Jean-Paul Wahl    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Karin Brouwers    Orry Van de Wauwer    Maud Vanwalleghem    France Masai    Fourat Ben Chikha   

informatieverslag
bestrijding van discriminatie
taalgroep
parlementaire procedure
regionaal parlement
verdeling van de bevoegdheden
bescherming van minderheden
culturele identiteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-295/1 7-295/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 22/10/2021
7-295/2 7-295/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2023
7-295/3 7-295/3 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 23/6/2023
7-295/4 7-295/4 (PDF) Hoorzittingen 23/6/2023
7-295/5 7-295/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/11/2023
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2021   Indiening van het verzoek Doc. 7-295/1 7-295/1 (PDF)
25/10/2021   Inschrijving op agenda Bureau
Het Bureau heeft ook al beslist naar welke commissie voor 2de fase procedure : commissie voor de Institutionele Aangelegenheden.
19/11/2021   Inschrijving op agenda
19/11/2021   Algemene bespreking
19/11/2021   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2021   Opstellen informatieverslag
19/11/2021   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/11/2023   Inschrijving op agenda
24/11/2023   Algemene bespreking
24/11/2023   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-295/5 7-295/5 (PDF)
24/11/2023   Stemming (+27/-15/o8)
Stemming FR (+11/-0/o8) Stemming NL (+15/-15/o0)
Hand. 7-41 Hand. 7-41 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/11/2021   Verzending naar commissie
14/1/2022   Inschrijving op agenda
14/1/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Cathy Coudyser, Bert Anciaux, Sabine Laruelle, Karin Brouwers
14/1/2022   Regeling der werkzaamheden
10/6/2022   Inschrijving op agenda
10/6/2022   Hoorzitting - de heer Dumont, emeritus gastprofessor grondwettelijk recht, Université Saint-Louis - Brussel (USL-Brussel); - de heer dr. Guy Redig, voormalig professor VUB, consulent cultuur, jeugd, sport en welzijn en overheidsbeleid; - de heer Elst, ju Doc. 7-295/4 7-295/4 (PDF)
10/6/2022   Gedachtewisseling
24/6/2022   Inschrijving op agenda
24/6/2022   Hoorzitting - mevrouw Céline Romainville, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid UCLouvain; Doc. 7-295/4 7-295/4 (PDF)
24/6/2022   Hoorzitting - prof. Dr. Marc Uyttendaele, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université libre de Bruxelles (ULB); Doc. 7-295/4 7-295/4 (PDF)
24/6/2022   Hoorzitting - de heer Dirk Verbist, directeur van De Federatie, sociaal-cultureel werk, Vlaamse Gemeenschap. Doc. 7-295/4 7-295/4 (PDF)
24/6/2022   Gedachtewisseling
24/10/2022   Inschrijving op agenda
24/10/2022   Vergadering van de rapporteurs
24/10/2022   Bespreking
2/12/2022   Inschrijving op agenda
2/12/2022   Presentatie van de standpunten van de politieke fracties
28/4/2023   Inschrijving op agenda
28/4/2023   Vergadering van de rapporteurs
28/4/2023   Bespreking
23/6/2023   Inschrijving op agenda
23/6/2023   Bespreking
23/6/2023   Stemming (+9/-3/o2)
23/6/2023   Aanneming Doc. 7-295/3 7-295/3 (PDF)
23/6/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-295/2 7-295/2 (PDF)
24/11/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste min., de vice-eerstemin. en min. van Middenstand, de min. van Binnenl. Zaken, de voorz. van de Kamer, de min.-pres. en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 19/11/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2023
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Aangenomen 14/1/2022, 10/6/2022, 24/6/2022, 24/10/2022, 28/4/2023, 23/6/2023