Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-912

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs

ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
14/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925

Vraag nr. 5-912 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2011 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, kan ik het volgende meedelen:

In de loop van de gevraagde jaren heb ik gebruik gemaakt van de volgende voertuigen:


2007

2008

2009

2010

Merk

Audi A8

Idem

BMW

Idem

Type

TDI 211 cv


730D


Verbruik

8,4l/100 km


7,2l/100 km


Uitstoot

226g/km


192g/km


Leasekost

1840,96€/maand


1965,51€/maand


Wat het wagenpark betreft voor mijn beleidscellen beschikten wij over de volgende wagens:


2007

2008

2009

2010

Merk

Audi

Idem

BMW

Idem

Type

A6


525DX


Verbruik

8,5l/100 km


6,9l/100 km


Uitstoot

223g/km


184g/km


Leasekost

1478,93€/maand


1257,58€/maand

2007

2008

2009

2010

Merk

VW

Idem

Toyota

Idem

Type

Polo


Prius Hybride


Verbruik

6,6l/100 km


4,2l/100 km


Uitstoot

120g/km


104g/km


Leasekost

413,28€/mois


783,12€/mois2007

2008

2009

2010

Merk

2 Peugeot

Idem

2 VW

Idem

Type

307


Polo


Verbruik

5,2l/100 km


3,7l/100 km


Uitstoot

129g/km


99g/km


Leasekost

419,01€/maand


669,93€/maand

2007

2008

2009

2010

Merk

-

BMW

Idem

SYM - Moto

Type

-

520D automaat


Orbit 125

Verbruik

-

5,5l/100 km


2,8 l/100 km

Uitstoot

-

149g/km


?

Leasekost

-

1132,89€/maand


Aankoopprijs 1755,00€
2007

2008

2009

2010

Merk

VW

Idem

Ford

Idem

Type

Passat


C-Max


Verbruik

5,2l/100 km


4,8l/100 km


Uitstoot

162g/km


126g/km


Leasekost

746,14€/maand


768,33€/maand


Ik vestig de aandacht van het geachte lid op het feit dat in 2010 de BMW 520D werd vervangen door een scooter om dringende brieven in Brussel te bezorgen.

Wat de voertuigen betreft van de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) of andere Programmatorische overheidsdiensten (POD’s) waarvoor ik bevoegd was, beschikten noch ik, noch de leden van de beleidscellen over een voertuig dat ter beschikking werd gesteld door deze FOD’s of POD’s.

Wij hebben geen bijzondere overeenkomsten afgesloten met garages of specifieke ondernemingen wat betreft de levering, de aankoop of het gebruik van deze wagens.

Ter informatie kan ik u echter de namen geven van deze ondernemingen die werden geraadpleegd voor de huur van de voertuigen van het wagenpark van mijn beleidscellen: Excelease, Dexia lease, Athlon car lease, Alphabet, D’Ieteren lease en Mercedes-Benz.

In het kader van mijn functies heb ik meerdere verplaatsingen gedaan met mijn dienstwagen, met name om me te begeven naar vergaderingen die plaatsvonden in het Groothertogdom Luxemburg, voor de raden van de Europese ministers van Landbouw. Ik werd daarbij vergezeld door mijn chauffeur en een of twee medewerkers.