S. 7-284 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Sabine Laruelle    Jean-Paul Wahl    Alexander Miesen    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Latifa Gahouchi    Fourat Ben Chikha    Steven Coenegrachts   

motie van het Parlement
bloedtransfusie
bewustmaking van de burgers
gezondheidsbeleid
vrijwilligerswerk
organisatie van de gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-284/1 7-284/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/7/2021
7-284/2 7-284/2 (PDF) Amendementen 7/2/2022
7-284/3 7-284/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2022
7-284/4 7-284/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2022
7-284/5 7-284/5 (PDF) Hoorzittingen 7/2/2022
7-284/6 7-284/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/4/2022
7-284/7 7-284/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/4/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2021   Indiening Doc. 7-284/1 7-284/1 (PDF)
16/7/2021   Inoverwegingneming
16/7/2021   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
29/4/2022   Inschrijving op agenda
29/4/2022   Algemene bespreking
29/4/2022   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Doc. 7-284/6 7-284/6 (PDF)
29/4/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+33/-0/o10) Doc. 7-284/7 7-284/7 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
16/7/2021   Verzending naar commissie
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Orry Van de Wauwer
13/12/2021   Bespreking
10/1/2022   Inschrijving op agenda
10/1/2022   Hoorzitting - Prof. dr. Pierre Zachée, hematoloog, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen,(ZNA), expert van de Hoge Gezondheidsraad; - Prof. dr. Philippe Vandekerckhove, faculteit geneeskunde , KU Leuven (KUL), gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis-Vlaanderen,
10/1/2022   Gedachtewisseling
24/1/2022   Inschrijving op agenda
24/1/2022   Hoorzitting - De heer Mark Sergeant, beleidsmedewerker MSM, Sensoa; - Majoor France T'Sas, doctor in de Biomedische wetenschappen, verantwoordelijke Military Medical Laboraty Capacity, Militair Hospitaal Koningin Astrid; - De heer Cyrille Prestianni, voo Doc. 7-284/5 7-284/5 (PDF)
7/2/2022   Inschrijving op agenda
7/2/2022   Bespreking Doc. 7-284/2 7-284/2 (PDF)
7/2/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o4) Doc. 7-284/4 7-284/4 (PDF)
7/2/2022   Aanneming na amendering
7/2/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-284/3 7-284/3 (PDF)
29/4/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eerstemin. en min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de voorzitster van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/4/2022
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Geamendeerd 13/12/2021, 10/1/2022, 24/1/2022, 7/2/2022