Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2494

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 juni 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Escherichia coli bacterie - Gevaar - Maatregelen

verontreiniging van voedingsmiddelen
voedselveiligheid
gevaren voor de gezondheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
infectieziekte
door voedsel overgedragen ziekte

Chronologie

9/6/2011Verzending vraag
7/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2493

Vraag nr. 5-2494 d.d. 9 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind mei 2011 berichtten de media over drie oudere vrouwen die in Duitsland overleden ten gevolge besmetting door Escherichia coli (EHEC)-bacterie. Wellicht ligt de oorzaak bij besmette groenten die onvoldoende gewassen worden gegeten. De besmetting zou afkomstig zijn van dierlijke mest. De effecten van een besmetting zijn onder andere bloederige diarree. Vooral verzwakte en dus vaak oudere mensen kunnen daardoor in een neerwaartse ziektespiraal terecht komen.

Hoewel deze sterfgevallen zich in Duitsland manifesteerden, lijkt een mogelijk besmetting in BelgiŽ heel plausibel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe gevaarlijk schat de geachte minister de EHEC-bacterie in?

2) Hoeveel infecties met de EHEC-bacterie deden zich jaarlijks voor in de periode van 2006 tot 2010? Hoeveel sterfgevallen hebben er zich in deze periode voorgedaan als gevolg van een infectie?

3) Welke specifieke maatregelen plant zij in verband met de bestrijding van EHEC-infecties?

Antwoord ontvangen op 7 juli 2011 :

1. In België werden voor 27 juni, het moment waarop dit antwoord werd opgesteld, geen collectieve voedseltoxi-infecties veroorzaakt door EHEC Enterohemorragische Escherichia coli O104, de pathogeen die verantwoordelijk is voor de uitbraak in Duitsland. Deze bacterie produceert een Shigatoxine (Stx 2) en kan ernstige bloederige diarree en het hemolytisch uremisch syndroom veroorzaken, die in sommige gevallen kunnen leiden tot de dood.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) volgt de evolutie van de uitbraak van E. coli O104 in Duitsland op de voet en is zeer waakzaam omwille van de virulentie van deze bacterie en de grote omvang van de uitbraak.

2. De gevraagde cijfers vallen onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx.

3. Sinds de uitbraak van EHEC in Duitsland heeft het nationaal referentielaboratorium levensmiddelenmicrobiologie een methode uitgewerkt voor de detectie en isolatie van de pathogene EHEC stam E. coli O104:H4. Deze methode wordt via de website van het FAVV beschikbaar gesteld voor andere laboratoria.

Het FAVV is naar aanleiding van deze uitbraak gestart met verscherpte controles op de verdachte producten. Deze verscherpte controles werden nadien uitgebreid naar andere verse groenten zoals kiemgroenten, tuinkruiden, radijzen, spinazie, paprika’s, wortelen e.d. om zo een meer algemene monitoring op deze producten uit te voeren. Alle stalen worden onderzocht op de aanwezigheid van E. coli O104. Tot op heden werden 386 analyses uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat de stalen vrij zijn van deze ziekteverwekker.

In de toekomst zullen nog andere maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de autocontrolegids “verwerkende industrie en handel voor aardappelen, groenten en fruit”, zodat de operatoren rekening kunnen houden met deze pathogeen in hun eigen autocontrolesysteem.