Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6908

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 24 augustus 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Tankstations langs de autosnelweg - Niet-toegelaten alcoholische dranken - Controle

officiŽle statistiek
alcoholhoudende drank
openingstijd van een winkel
ongeval bij het vervoer
alcoholisme
verkoopvergunning
verkeersveiligheid
autoweg

Chronologie

24/8/2012Verzending vraag
23/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6908 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 8 maart van dit jaar stelde ik de minister een mondelinge vraag in plenaire zitting. Mijn vraag was of er controles uitgevoerd werden op de alcoholverkoop in tankstations langs autosnelwegen en hoeveel overtredingen er werden vastgesteld.

Tankstations gelegen aan autosnelwegen kunnen conform de specifieke wetgeving 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open zijn indien ze geen alcohol verkopen met een alcoholvolumegehalte boven 6%. In de praktijk zien we echter dat vele tankstations daartegen zondigen en dat voertuigbestuurders op elk uur van de dag drank van meer dan 6% kunnen aankopen.

U antwoordde dat uw administratie geen informatie heeft over mogelijke inbreuken en dat de naleving van deze wetgeving blijkbaar niet gecontroleerd werd. U stelde evenwel dat naar aanleiding van mijn vraag, u de administratie opdracht had gegeven een specifieke controlecampagne te voeren en afhankelijk van de resultaten van deze controles, de nodige maatregelen te treffen.

1. Kunt u mij zeggen hoeveel controles er dit jaar al zijn uitgevoerd ter controle van de wet op de sluitingsuren en de verplichte wekelijkse rustdag? Graag een opdeling per provincie.

2. Werden er al processen-verbaal of boetes uitgeschreven? Zo ja, hoeveel?

3. Kunt u ook de gegevens opdelen volgens de sectoren in dewelke de controles plaats hadden?

4. Is uw administratie reeds begonnen met een specifieke controlecampagne rond de verkoop van alcoholische dranken van meer dan 6% in tankstations gelegen langs de autosnelweg? Hoe ziet deze campagne eruit of hoe zal ze eruitzien?

5. Wat is de timing van deze actie? Wanneer verwacht de minister de resultaten van deze campagne?

Antwoord ontvangen op 23 november 2012 :

1.      Tot op heden werden dit jaar in het hele land 139 controles uitgevoerd. De beschikbare gegevens bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie laten niet toe om een opsplitsing per provincie te maken.

2.      Deze controles gaven aanleiding tot de opstelling van 63 Pro Justitia’s die allen hebben geleid tot het voorstellen van een administratieve minnelijke schikking.

3.      In 97 gevallen hadden de controles betrekking op detailwinkels (supermarkten, superettes, buurtwinkels, enz.), in 42 gevallen op gespecialiseerde winkels (bakkerijen, beenhouwerijen, phone shops, enz.).

4.      en 5. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling heeft het onderzoek aangevat en dit wordt eerstdaags afgesloten. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van de kwestieuze goederen en als ze worden aangetroffen geeft dit aanleiding tot de opstelling van een Pro Justitia.

5.      Om de interpretatie van de wet te verduidelijken, heb ik op 23 juli 2012 een omzendbrief getekend krachtens dewelke het 24uur op 24 verkoopsverbod op gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken met een alcoholpercentage van 6 % moet worden beschouwd als van toepassing op alle tankstations gelegen op het domein van de autosnelwegen.

Volgens de conclusies van het onderzoek werden er 24 tankstations gecontroleerd tussen 1 en 4 oktober, waarbij er geen enkele inbreuk op de wetgeving werd vastgesteld.